การศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรเป็นโอกาสดีที่จะได้พัฒนาทักษะ แนวคิด ประสบการณ์ และความมั่นใจกลับไปเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงาน การสมัครเรียนในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักรไม่มีความซับซ้อน และเรามีคำแนะนำให้คุณอย่างละเอียด 

1. เลือกสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย พร้อมหลักสูตรที่จะเรียน

การศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรเป็นโอกาสดีที่จะได้พัฒนาทักษะ แนวคิด ประสบการณ์ และความมั่นใจกลับไปเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงาน และคำแนะนำของเราในการเลือกหลักสูตรที่ใช่มากที่สุดคือการอ่านรายละเอียดและข้อมูลเปรียบเทียบคอร์สให้ละเอียดมากที่สุด รวมถึงข้อมูลของสถาบันการศึกษาด้วย นอกจากนี้ เกณฑ์การรับเข้าก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เรียนจะต้องพิจารณา ข้อมูลต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และคุณสามารถติดต่อมหาวิทยาลัยเพื่อสอบถามข้อสงสัยได้โดยตรง ซึ่งเราบอกได้ว่าเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทุกคนพร้อมให้ความช่วยเหลือและตอบคำถามของคุณ 

2. ลงทะเบียนและสมัครเรียน

ระดับปริญญาตรี 

การสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในสหราชอาณาจักรนั้นไม่ซับซ้อน คือ การสมัครผ่านเว็บไซต์กลางคือ UCAS หรือ University and Colleages Admissions Service 

ดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัครเรียนระดับปริญญาตรีเพิ่มเติมที่นี่ 

ระดับบัณฑิตศึกษา

การเรียนระดับบัณฑิตศึกษานี้แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีเกณฑ์การรับเข้าและระเบียบการสมัครของตนเอง เราแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อมูลนี้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติมที่นี่ 

3. การตอบรับเข้าเรียน

สถาบันการศึกษาจะติดต่อผู้สมัคร (ทางอีเมล์) เพื่อแจ้งผลการสมัครและรับเข้าเรียน และหากคุณสมัครเรียนผ่าน UCAS ก็จะสามารถติดตามผลการสมัครทางเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา 

หากคุณได้รับการตอบรับเข้าเรียนแบบไม่มีเงื่อนไข เรายินดีด้วย! คุณสามารถยืนยันที่เรียนกับสถาบันได้ทันที แต่หากคุณได้รับการตอบรับเข้าเรียนภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง เช่น ต้องสอบให้ผ่านเงื่อนไขหรือคุณสมบัติบางประการ เช่น การทดสอบภาษาอังกฤษ หรือ การสัมภาษณ์ทั้งทางโทรศัพท์หรือตัวต่อตัว ให้คุณตรวจสอบเงื่อนไขทั้งหมดกับมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการต่อไป 

4. เตรียมตัวด้านค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านค่าใช้จ่าย คุณอาจจะได้รับทุนการศึกษาที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนด้วย 

5. สมัครวีซ่า

นักศึกษาต่างชาติทุกคนจะต้องได้รับวีซ่าในการศึกษาในสหราชอาณาจักร 

6. การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

เมื่อคุณได้วีซ่าเรียบร้อยแล้ว ต่อมาจะเป็นการเตรียมเก็บกระเป๋าเพื่อเดินทางมายังสหราชอาณาจักร เช่น ดูตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะมีความสุขตลอดช่วงเวลาการเรียนในสหราชอาณาจักร 

See also

External links