Staff in robotics lab checking equipment

สหราชอาณาจักรถือเป็นต้นกำเนิดของงานวิจัยและผลงานด้านวิทยาศาสตร์ของโลก มีการค้นพบองค์ความรู้รวมถึงเทคโนโลยีใหม่มากมายโดยมหาวิทยาลัยที่นี่ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งพร้อมสร้างทักษะและประสบการณ์ ที่จะเป็นที่ต้องการทั่วโลก 

การค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ๆ อยู่ในแถวหน้าของโลก

มหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างประวัติศาสตร์ของตนเองในการค้นคว้าเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ผ่านงานวิจัยนับไม่ถ้วน โดยสหราชอาณาจักรถือเป็นประเทศลำดับที่สองของโลกที่ผลิดผลงานวิทยาศาตร์และงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และ 54% ของผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นนำของโลก ซึ่งเป็นสถิติที่มากกว่าสหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมนี ญี่ปุ่น และบราซิล นอกจากนี้งานวิจัยของสหราชอาณาจักรยังถูกอ้างอิงเป็นอันดับหนึ่ง และยังคงไม่หยุดพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้เป็นทางเลือกแก่นักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ต้องการศึกษาวิชาการในระดับลึกและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

การเชื่อมโยงกับบุคลากรการสอนที่ยอดเยี่ยม 

บุคลากรเหล่านี้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นนักคิดที่ยอดเยี่ยม ซึ่งคุณสามารถที่จะเชื่อมโยงและพูดคุยกับอาจารย์เหล่านี้ได้ในหลายระดับ เห็นได้ชัดว่าผลจากความทุ่มเทในการสอนอย่างสร้างแรงบันดาลใจนี้มอบประสบการณ์ที่ล้ำค่าให้กับเหล่านักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก  93% ของนักศึกษากลุ่มนี้มีความเห็นว่ากระบวนการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักรนั้นมีคุณภาพสูง 

สัมผัสเทคโนโลยีล่าสุด 

ที่สหราชอาณาจักร ผู้เรียนจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยี เครื่องมือ และอุปกรณ์ IT ใหม่ล่าสุดในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ และยังสามารถทำการวิจัยของตนเองที่มีความซับซ้อนลำดับต้น ๆ ได้

งานวิจัยที่พัฒนามาจากโลกความเป็นจริง 

สหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงเรื่องการมีพันธมิตรที่ดีกับแวดวงอุตสาหกรรมต่าง ๆ องค์ความรู้วิชาการที่สอนในห้องเรียนสามารถนำมาประยุกต์กับการทำงานจริงได้อย่างไม่มีที่ติ และเราขึ้นชื่อและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น จะเห็นได้ว่า 38% ของนักวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบล เป็นศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร