Two students walking at Birmingham university campus

ทุนการศึกษา

คุณต้องการเปลี่ยนความฝันที่จะได้เรียนในสหราชอาณาจักรให้เป็นความจริงไหม

การตัดสินใจมาเรียนที่สหราชอาณาจักรคือการลงทุนเพื่ออนาคต วุฒิการศึกษาอันทรงเกียรติจากสหราชอาณาจักรเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและสร้างความเปลี่ยนแปลง และจะยกระดับการศึกษาและความสามารถในการได้รับการจ้างงานของคุณให้สูงขึ้น

มีทุนการศึกษามากมายสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาในสหราชอาณาจักร โดยมีตั้งแต่ทุนบางส่วน เช่น การชำระค่าเล่าเรียนบางส่วน ไปจนถึงทุนเต็มจำนวนซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียนหลักสูตร ค่าครองชีพ และเที่ยวบินไปกลับสหราชอาณาจักร

ทุนสำหรับการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี

รัฐบาลสหราชอาณาจักรดำเนินโครงการทุนการศึกษาที่หลากหลายเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่นักศึกษาต่างชาติที่กำลังมองหาความช่วยเหลือด้านเงินทุนสำหรับการศึกษาในสหราชอาณาจักร

สามทุนหลักที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรมอบ ได้แก่

ทุน Chevening

ทุน Chevening เป็นทุนเต็มจำนวนสำหรับการศึกษาปริญญาโทในสหราชอาณาจักร ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาอันทรงเกียรติที่สุดทุนหนึ่งของสหราชอาณาจักร

ทุน Commonwealth

ทุน Commonwealth เป็นทุนสำหรับศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร สำหรับผู้ที่มีความสามารถในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นในระดับโลก

ทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร

รัฐบาลสหราชอาณาจักรมีทุนการศึกษา ทุนสนับสนุน และความช่วยเหลือด้านการเงินหลายร้อยทุนแก่นักศึกษาจากหลากหลายประเทศ

ค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของ UK Council for International Student Affairs, UKCISA เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีและเงื่อนไขการรับสมัคร

UKCISA เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาระดับชาติของสหราชอาณาจักรที่ให้บริการเกี่ยวกับสวัสดิการของนักศึกษาต่างชาติ

คำแนะนำจากผู้ที่ได้รับทุน เคล็ดลับพิชิตทุนศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร

เคล็ดลับการเลือกสมัครทุน

International scholars in the UK

จากนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร หากคุณสนใจสมัครรับทุนการศึกษา เรามีคำแนะนำจากนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร

เคล็ดลับในการสมัครทุน

ทุน GREAT

นาดีน มหาวิทยาลัยเคนท์

ทุน GREAT คืออะไรและคุณสมบัติผู้สมัครมีอะไรบ้าง

ทุน GREAT

ทุน Commonwealth

ผู้ได้รับทุน Commonwealth

หากคุณเป็นนักศึกษาที่มีเรื่องราวความสำเร็จมากมายและอาศัยอยู่ในประเทศเครือจักรภพ ลองชมวิดีโอจากซัวฮิบและฮัมนามาแบ่งปันข้อมูลที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับทุน Commonwealth

ทุน Commonwealth

ทุน Chevening

ผู้ได้รับทุน Chevening

หากคุณตั้งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คุณอาจจะเหมาะที่จะสมัครทุน Chevening ชมวิดีโอข้อมูลเกี่ยวกับทุน

ทุน Chevening

เรื่องราวจากนักเรียนทุน GREAT

อีสเมท มหาวิทยาลัย Essex

อีสเมทเล่าเรื่องราวของเขากับการได้รับทุน GREAT for Sustainable Futures และเพราะอะไรเขาจึงเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Essex

ทุน GREAT

เรื่องราวจากนักเรียนทุน Commonwealth

โอเลาลูวา ไนจีเรีย

โอเลาลูวาได้รับทุน Commonwealth shared scholarship รับฟังเรื่องราวความประทับใจของเธอในการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรและการได้รับทุนที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตเธอ

ทุน Commonwealth

ทุนเล่าเรียนระดับสูงกว่าปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีทุนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีเต็มจำนวนสำหรับหลักสูตรปริญญาเอก ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ทุนการศึกษาเฉพาะสถาบัน

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักรหลายแห่งมีทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอง

โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่อย่างกว้าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

  1. ทุนการศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และความเป็นเลิศ - โดยปกติแล้วจะมอบให้กับนักศึกษาที่มีประวัติด้านการศึกษาที่ดีมาก รวมถึงมีผลการเรียนดี
  2. ทุนการศึกษาตามผลงาน - โดยปกติแล้วจะมอบให้แก่ผู้ที่มีความสามารถพิเศษในกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น กีฬา ดนตรี หรือศิลปะการแสดง เช่น ละครหรือการเต้นรำ
  3. ทุนการศึกษาเฉพาะสาขาวิชา - เป็นทุนการศึกษาที่แต่ละภาควิชามอบให้แก่นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรหรือวิชาเฉพาะ
  4. ทุนการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาหรือทุนการศึกษาสำหรับผู้ลี้ภัย - ทุนการศึกษาเหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบของการลดค่าเล่าเรียน การงดเว้นค่าเล่าเรียน หรือรางวัลสำหรับนักเรียนดีเด่น และมอบให้กับผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยที่หลบหนีการกดขี่จากประเทศบ้านเกิดของตนเอง
  5. ทุนการศึกษาสำหรับผู้ทุพพลภาพ - ทุนการศึกษาเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติที่มีความทุพพลภาพ มีปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาว มีปัญหาในการเรียนรู้หรือความต้องการพิเศษอื่น ๆ

หมั่นตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัย หรือเว็บไซต์เฉพาะ เช่น Postgraduate Studentships และ Prospects เพื่อดูข้อมูลที่รวบรวมไว้ของสถาบันต่าง ๆ

Student in a hammock with a laptop

ทุนการศึกษาระดับโลก

ทุน A.S. Hornby Trust

ทุนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

เลือกประเทศ - ดูเว็บไซต์ >

Grey line

ทุน Saltire ของสกอตแลนด์

ทุนการศึกษาสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การดูแลสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด

แคนาดา จีน (รวมถึงฮ่องกง) อินเดีย ปากีสถาน และสหรัฐอเมริกา >

ทุนการศึกษาหรือทำวิจัย Chevening

หลักสูตรระยะสั้นหรือโอกาสในการวิจัยทางวิชาชีพ/วิชาการสำหรับผู้ที่ทำงานมาระยะหนึ่ง

เลือกประเทศ - ดูเว็บไซต์ >

ทุนเครือจักรภพและทุนทำวิจัย

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก (สำหรับการศึกษาในสหราชอาณาจักรและการศึกษาทางไกล) พร้อมทุนด้านวิชาการ วิชาชีพ และการแพทย์

ประเทศเครือจักรภพ >

ทุน GREAT

ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาโทหนึ่งปีในหลากหลายสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหราชอาณาจักร

เลือกประเทศ - ดูเว็บไซต์ >

ทุน Women in STEM จาก บริติช เคานซิล สำหรับผู้หญิงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ (STEM)

ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงสำหรับศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรแห่งใดแห่งหนึ่งใน 19 แห่ง

อเมริกา เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ >

ทุนการศึกษา Global Wales สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Global Wales มอบทุนการศึกษาที่หลากหลายสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

สหรัฐอเมริกา อินเดีย เวียดนาม และสหภาพยุโรป >

ทุนการศึกษาเฉพาะประเทศ

ทุน Young Cell Scheme

ศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศเครือสหภาพยุโรป

โคโซโว - ดูเว็บไซต์ >

ทุน Charles Wallace Pakistan Trust

การศึกษาระดับปริญญาเอก การวิจัย และคอร์สซัมเมอร์ของสกอตแลนด์

ปากีสถาน - ดูเว็บไซต์ >

ทุน Marshall

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหราชอาณาจักร

สหรัฐอเมริกา - ดูเว็บไซต์ >

ทุนด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัย

ทุนการศึกษาหรือทำวิจัย Marshall Sherfield

การวิจัยหลังปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยใดก็ได้ในสหราชอาณาจักร

สหรัฐอเมริกา - ดูเว็บไซต์ >

Euraxess UK

การทำงานวิจัยในสหราชอาณาจักร

ทั่วโลก - ดูเว็บไซต์ >

ทุนจากราชสมาคม

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลังปริญญาเอก

ทั่วโลก - ดูเว็บไซต์ >

Newton Fund PhD Call - India

Short-term PhD placements between UK and Indian institutions

India - see website >

ทุนสำหรับระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาจากสหภาพยุโรปและนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในสหราชอาณาจักรนั้นพบได้น้อยกว่าทุนการศึกษาสำหรับระดับสูงกว่าปริญญาตรี แต่ก็ยังมีทุนเหล่านี้อยู่

โดยทั่วไปแล้วทุนระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาจากสหภาพยุโรปและนักศึกษาต่างชาติในสหราชอาณาจักรสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ทุนจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรเองและทุนจากหน่วยงานอื่น ซึ่งมักจะเป็นรัฐบาลหรือองค์กรในประเทศของผู้เรียน

เว็บไซต์ของ UK Council for International Student Affairs, UKCISA มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา สำหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักรในหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรี รวมถึงเงื่อนไขการสมัคร

เว็บไซต์ของ Universities and Colleges Admissions Service, UCAS มีข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา เงินช่วยเหลือ และทุนสนับสนุน: นักศึกษาจากสหภาพยุโรปและนักศึกษาต่างชาติ

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเงินและการทำงบประมาณ

การเรียนในสหราชอาณาจักรมีความคุ้มค่า - เพราะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยน้อยกว่าการเรียนในประเทศออสเตรเลียหรืออเมริกา

Sign up to our newsletter

Get the latest updates and advice on applications, scholarships, visas and events.