Two women sitting at an outdoor café

การอยู่ต่อในสหราชอาณาจักรหลังสำเร็จการศึกษา

Graduate Route คืออะไร

Graduate Route ให้นักศึกษาต่างชาติยื่นขอพำนักในสหราชอาณาจักรและทำงานหรือหางานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทสามารถยื่นขอพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรได้นานถึงสองปีหลังจบการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสามารถยื่นขอพำนักอยู่ได้นานถึงสามปี

นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการประสบการณ์การทำงานในสหราชอาณาจักร

Graduate Route มีประโยชน์อย่างไร

Graduate Route ไม่ได้กำหนดให้คุณต้องได้งานก่อนหรือมีบริษัทเป็นผู้สนับสนุนเรื่องวีซ่า ดังนั้นจึงสามารถใช้เวลาหลังจากที่จบการศึกษาเพื่อทำงานหรือหางานทำในทุกระดับทักษะ ในประเภทงานที่หลากหลายทั้งการทำงาน ฝึกงาน หรือทำงานเป็นฟรีแลนซ์ในสหราชอาณาจักร

ไม่มีข้อกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำ และ Graduate Route ไม่มีการจำกัดจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่สามารถมีโอกาสพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร

เมื่อได้งานที่เหมาะสมแล้ว อาจมีโอกาสเปลี่ยนไปสมัครวีซ่าอีกประเภทเพื่ออยู่ในสหราชอาณาจักรต่อไปหลังจากผ่านไปสองหรือสามปี

ฉันตัดสินใจสมัคร Graduate Route เพื่อให้สามารถสมัครงานต่างๆ ในสหราชอาณาจักรได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องวันหมดอายุวีซ่านักศึกษาของฉัน หลังจากสำเร็จการศึกษา ฉันทำงานเป็นผู้ช่วยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ชั่วคราว) ที่มหาวิทยาลัย Nottingham Trent จากนั้นฉันก็ไปสมัครงานประจำในแผนกเดียวกัน และได้รับตำแหน่งปัจจุบันเป็นนักวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

ยามิน มาจากเมียนมาร์ เรียนชีวการแพทย์ที่มหาวิทยาลัย Nottingham Trent และสำเร็จการศึกษาในปี 2021 เธออาศัยและทำงานในสหราชอาณาจักรได้ด้วย Graduate Route

วีซ่าประเภทอื่น ๆ

มีตัวเลือกมากมายสำหรับนักศึกษาต่างประเทศที่ต้องการอยู่ในสหราชอาณาจักรต่อไปหลังจากสำเร็จการศึกษา ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัซ่าประเภทอื่น ๆ ได้จาก GOV.UK

สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งใด

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Graduate Route ที่ GOV.UK หรืออ่านคู่มือ Graduate Route (PDF, 1.5MB) ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสมัครได้เช่นกัน

หากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานในสหราชอาณาจักรหลังจากสำเร็จการศึกษา สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ UKCISA

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เหตุผลดี ๆ ในการไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก และแนวทางการสอนที่ทันสมัย ประสบการณ์ชีวิตนักศึกษาที่น่าประทับใจ เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้ปลดปล่อยศักยภาพออกมาได้อย่างสูงสุด

ชีวิตนักศึกษา

การศึกษาในสหราชอาณาจักรนั้นกว้างไกลกว่าสิ่งที่คุณจะเรียนรู้ได้จากในห้องเรียน ค้นพบประสบการณ์สุดประทับใจเมื่อศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร

Sign up to our newsletter

Get the latest updates and advice on applications, scholarships, visas and events.