นักศึกษาต่างชาติส่วนมากต้องใช้วีซ่าเพื่อที่จะศึกษาในประเทศสหราชอาณาจักร และการตรวจสอบว่าคุณจำเป็นต้องใช้วีซ่าหรือไม่นั้นทำได้ง่ายนิดเดียว เข้าเว็บไซต์ GOV.UK

วีซ่าประเภทนักเรียนจะอนุญาตให้คุณพักอยู่ในสหราชอาณาจักรได้จนครบระยะเวลาของหลักสูตร

หากคุณมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง คุณก็จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเกล็ดความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่า บริติช เคานซิล ในประเทศต่าง ๆ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนการเดินทางมายังสหราชอาณาจักร คุณสามารถตรวจสอบกิจกรรมของบริติช เคานซิลในประเทศของตัวเองได้จากเว็บไซต์ โดยเลือกประเทศเทศจากเมนู

ประเภทต่าง ๆ ของวีซ่านักเรียน

วีซ่านักเรียนประเภท TIER 4 (General)

หากคุณมีอายุ 16 ปีขึ้นไป และต้องการที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา จะต้องสมัครวีซ่านักเรียนประเภท Tier 4 (General)

ผู้เรียนจะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากสถาบันก่อนที่จะสามารถสมัครวีซ่าประเภท Tier 4 ได้ โดยสถาบันการศึกษาจะออกเอกสารยืนยันการรับเข้าเรียน หรือ Confirmation of Acceptance of Studies (CAS) เพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่า และสถาบันการศึกษาเหล่านั้นจะต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะโดยรัฐบาลของสหราชอาณาจักรด้วย หรือเรียกว่าเป็นสถาบันในกลุ่ม 'Licenced Tier 4 Sponsor'

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนประเภท TIER 4 (General)

วีซ่านักเรียนระยะสั้น 

วีซ่านักเรียนระยะสั้นจะเป็นของผู้เรียนที่ลงเรียนหลักสูตรที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน เช่น คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ หรือคอร์สอื่น ๆ ที่มีระยะเวลาเรียนไม่เกิน 11 เดือน 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนระยะสั้น 

ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานได้หรือไม่? 

ผู้เรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียนในประเทศสหราชอาณาจักรสามารถทำงานนอกเวลา เข้าโปรแกรมฝึก หรือทดลองทำงานในขณะที่เรียนได้ แต่จะมีข้อกำหนดในเรื่องจำนวนชั่วโมงและลักษณะของทำงานตามประเภทของวีซ่านักเรียนและสถาบันการศึกษาที่คุณเรียนอยู่ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของงานและจำนวนชั่วโมงที่ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์ UKCISA