Mature-looking students at lecture hall

วิธีการสมัครเรียนในระดับปริญญาโทและเอก

เอกสารที่ใช้ในการสมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก

ข้อมูลผู้สมัครและวุฒิการศึกษา

  • จดหมายรับรองหรือข้อมูลสำหรับติดต่อผู้เขียนจดหมายรับรอง (ผู้เขียนจดหมายรับรองอาจเป็น อาจารย์ผู้สอน ที่สามารถรับรองได้ว่าคุณมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว)
  • จดหมายแนะนำตัว อธิบายว่าเพราะเหตุใดคุณจึงสนใจสมัครศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว รวมถึงทักษะ ประสบการณ์และความสำเร็จต่าง ๆ ที่ทำให้คุณเหมาะสมกับการศึกษาต่อในหลักสูตรนี้
  • แต่ละหลักสูตรอาจกำหนดคุณสมบัติการรับเข้าแตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาต่อในเว็บไซต์ของหลักสูตรที่คุณสนใจ

หลักสูตรปริญญาโทและเอกหลาย ๆ หลักสูตรมีกำหนดการรับสมัครที่ตายตัว ดังนั้นจึงสามารถยื่นใบสมัครเมื่อได้ตัดสินใจเลือกหลักสูตรนั้นแล้ว อย่างไรก็ตามควรยื่นใบสมัครให้เร็วที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบรับ

การสมัครตรงกับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหลายแห่งรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกด้วยตนเอง สามารถสมัครได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบวิธีการสมัครได้จากข้อมูลหลักสูตร

Conservatoires

เป็นระบบการรับสมัครที่แยกออกมาสำหรับหลักสูตรดนตรี การเต้น และการแสดง สำหรับทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอก โดยสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครผ่าน UCAS Conservatoires ได้ผ่านทางออนไลน์

หลักสูตรอบรมครู

UCAS ดูแลระบบการรับสมัครสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมครูในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ UCAS Teacher Training

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้

ขั้นตอนการสมัคร - ระดับปริญญาตรี

การสมัครเรียนระดับปริญญาตรีในสหราชอาณาจักรไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน ผู้สมัครไม่ต้องติดต่อผู้แทนหรือมหาวิทยาลัยให้ยุ่งยาก ผู้เรียนสามารถสมัครเข้าเรียนได้ถึง 5 แห่งในการสมัครครั้งเดียวผ่านเว็บไซต

สมัครมหาวิทยาลัยผ่านระบบ Clearing

ระบบ Clearing คืออะไรและสามารถช่วยคุณค้นหาที่ว่างในมหาวิทยาลัยได้อย่างไร

เอเจนท์ตัวแทนสถาบันการศึกษา

เอเจนท์สามารถช่วยคุณค้นหามหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือโรงเรียนที่เหมาะสมในสหราชอาณาจักร และช่วยในการสมัครเรียน

Sign up to our newsletter

Get the latest updates and advice on applications, scholarships, visas and events.