Students at an art studio

ขั้นตอนการสมัคร - ระดับปริญญาตรี

การสมัครเรียนระดับปริญญาตรีในสหราชอาณาจักรไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน ผู้สมัครไม่ต้องติดต่อผู้แทนหรือมหาวิทยาลัยให้ยุ่งยาก ผู้เรียนสามารถสมัครเข้าเรียนได้ถึง 5 แห่งในการสมัครครั้งเดียวผ่านเว็บไซต์ UCAS ทั้งนี้ UCAS จะคิดค่าบริการจำนวนหนึ่งสำหรับการบริหารจัดการการส่งใบสมัคร

ขั้นตอนมีดังนี้:

1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานกับ UCAS

ขั้นตอนแรก คือการเข้าเว็บไซต์ UCAS ซึ่งผู้สมัครสามารถที่จะกรอกใบสมัครและส่งจดหมายแนะนำตัวเอง (Personal statement) ซึ่งจะเป็นโอกาสให้คุณได้อธิบายถึงตัวตนและความตั้งใจที่จะเข้าเรียนในสถาบันนั้นๆ สิ่งที่ทำให้คุณโดดเด่นกว่าคนอื่น รวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์ และผลงานที่ผ่านมา นอกจากนี้ ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือรับรองจากบุคคลที่สามารถยืนยันความสามารถและความตั้งใจของคุณในการสมัครเรียนหลักสูตรนั้น ๆ อย่าลืมติดต่อบุคคลอ้างอิงตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้มีเวลาเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยก่อนถึงกำหนด

วันปิดรับสมัคร

กำหนดการปิดรับสมัครจะมีอยู่ด้วยกัน 4 ช่วงเวลา ของทุกปี

  • เดือนตุลาคม - สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเรียนใน University of Oxford และ University of Cambridge หรือหลักูตรทางการแพทย์ สัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และทันตแพทย์
  • 31 มกราคม - วันสุดท้ายของการรับใบสมัครเรียนระดับปริญญาตรี ถือเป็นการสมัครที่ทันช่วง "on time"
  • มีนาคม - วันสุดท้ายของการสมัครเรียนหลักสูตรด้านศิลปะและการออกแบบ
  • 30 มิถานายน - เป็นการขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตรปริญญาตรี ใบสมัครที่มาหลังวันนี้จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม "clearing" ซึ่งหมายความว่าผู้สมัครอาจจะไม่ได้ที่ในมหาวิทยาลัยที่เลือกไว้เป็นอันดับต้น ๆ

ผู้สมัครยังสามารถส่งใบสมัครเรียนได้หลังจากวันที่ 15 มกราคม จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน แต่เราแนะนำให้สมัครตามช่วงเวลาที่แนะนำ เพราะคุณจะต้องเผื่อเวลาสำหรับการเตรียมความพร้อมอื่น ๆ เช่น การขอวีซ่า การจัดการที่พัก และจองตั๋วเครื่องบิน

2. ตอบรับเข้าเรียน

เว็บไซต์ UCAS จะติดต่อผู้สมัครหากมหาวิทยาลัยตอบรับใบสมัครแล้ว หากคุณได้รับการตอบรับเข้าเรียนแบบไม่มีเงื่อนไขก็สามารถยืนยันที่เรียนกับสถาบันได้ทันที แต่หากคุณได้รับการตอบรับเข้าเรียนภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง ผู้สมัครจะต้องผ่านคุณสมบัติบางประการก่อน เช่น การทดสอบภาษาอังกฤษ

และเมื่อคุณพอใจกับผลการรับเข้าเรียนแล้ว ก็สามารถส่งคำตอบรับของคุณผ่านเว็บไซต์ UCAS ได้ทันที - เตรียมตัวสู่การเป็นนักเรียนที่สหราชอาณาจักร!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้

การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี

การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสหราชอาณาจักรสามารถเปลี่ยนอาชีพของคุณได้ โดยมีหลักสูตรมากมายที่ใช้เวลาเรียนเพียงหนึ่งปี

การเรียนระดับปริญญาโทและเอก

สหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงมายาวนานในด้านการศึกษา อีกทั้งยังเป็นผู้นำของโลกด้านผลงานการวิจัย คุณรู้หรือไม่ว่าการเรียนปริญญาโทที่สหราชอาณาจักรใช้เวลาเพียงหนึ่งปี ประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่เสียโอกาสการเริ่มทำงาน

สมัครมหาวิทยาลัยผ่านระบบ Clearing

ระบบ Clearing คืออะไรและสามารถช่วยคุณค้นหาที่ว่างในมหาวิทยาลัยได้อย่างไร

เอเจนท์ตัวแทนสถาบันการศึกษา

เอเจนท์สามารถช่วยคุณค้นหามหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือโรงเรียนที่เหมาะสมในสหราชอาณาจักร และช่วยในการสมัครเรียน

Sign up to our newsletter

Get the latest updates and advice on applications, scholarships, visas and events.