การศึกษาด้านรัฐศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

อาชีพทางการเมืองที่มีพลวัต

โลกการเมืองเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และหากคุณต้องการทักษะ ความรู้ และวิธีคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในวงการการเมือง สหราชอาณาจักรก็เป็นที่ที่ดีที่สุดที่คุณจะได้รับสิ่งเหล่านี้

หนึ่งในสี่ของผู้นำระดับโลกได้รับการศึกษาในสหราชอาณาจักร และทุกปีเราผลิตบัณฑิตที่ได้งานทำมากที่สุดในโลก สถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ของเราเป็นสถานที่ในอุดมคติสำหรับการเรียนรู้มุมมองระดับโลกด้านประวัติศาสตร์และอนาคตของสาขาวิชารัฐศาสตร์ ดังนั้นคุณจึงวางรากฐานสำหรับอาชีพที่คุณใฝ่ฝันได้ตั้งแต่วันแรกเลย

ข้อมูลเชิงลึกด้านการเมืองระดับโลก

เราเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดทางการเมืองมานานนับศตวรรษและเป็นแหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยด้านรัฐศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกสามแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และ London School of Economics and Political Science โดยเป็นสถาบันการศึกษาซึ่งผู้ที่ต้องการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ระดับโลกอย่างแท้จริงต้องการเข้าไปเรียนมากที่สุด

ประวัติศาสตร์ทางการเมือง

สหราชอาณาจักรเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะประเทศที่ประชาธิปไตยสมัยใหม่เติบโตงอกงามเป็นครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่ 13 โดยมีรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งเป็นแห่งแรกของโลก พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ (Palace of Westminster) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชวังแห่งแรกของพระเจ้าวิลเลียมผู้พิชิตนั้นเป็นดินแดนพิเศษสุด โดยเป็นแหล่งผสานความเข้าใจด้านประชาธิปไตยและการปกครองของโลก ประวัติศาสตร์ดังกล่าวทำให้สหราชอาณาจักรสามารถสร้างวัฒนธรรมการสอนวิชารัฐศาสตร์ที่เป็นเลิศและไม่มีที่ใดเทียบได้

ตั้งแต่ความเห็นของปราชญ์ในยุคเรืองปัญญาอย่างเช่น จอห์น ล็อค และโทมัส ฮอบส์ ไปจนถึงนักคิดและนักกิจกรรมด้านการเมืองอย่างเอ็มเมลีน แพงค์เฮิร์สต์ ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับความคิดทางการเมืองสมัยใหม่ โลกจึงให้ความสนใจเป็นอย่างมากต่อมุมมองของสหราชอาณาจักร

ดังนั้นหากคุณต้องการมุมมองระดับสากลและอาชีพระดับโลกอย่างแท้จริง จะไม่มีที่ใดจะดีไปกว่านี้อีกแล้วในการศึกษาวิชารัฐศาสตร์

Palace of Westminster

สิ่งที่คุณจะได้รับ

เส้นทางอาชีพ

ไม่ว่าคุณจะใฝ่ฝันถึงการก้าวไปสู่จุดสูงสุดในประเทศบ้านเกิดของคุณ หรืออยากจะช่วยกำหนดรูปแบบผลกระทบของการเมืองที่มีต่อสังคมของคุณ คุณจะได้พบกับความรู้ความเชี่ยวชาญที่ดีที่สุดที่นี่

บัณฑิตสาขารัฐศาสตร์เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากเพราะมีทักษะที่ยืดหยุ่นสูง เส้นทางอาชีพมีตั้งแต่บทบาทในการปกครองระดับท้องถิ่นหรืองานข้าราชการ ไปจนถึงงานที่ปรึกษาการข่าว งานพาณิชย์ หรืองานการกุศล ดังนั้นไม่ว่าคุณใฝ่ฝันอยากทำอาชีพอะไร ความสำเร็จก็พร้อมรอคุณอยู่เสมอ และทั้งหมดนี้เป็นไปได้ในสหราชอาณาจักร

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้

การศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและพัฒนศึกษาในสหราชอาณาจักร

หากคุณสนใจมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในกิจการระดับโลก คุณควรศึกษาต่อด้านพัฒนศึกษาหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสหราชอาณาจักร

การศึกษาด้านความขัดแย้งและสันติศึกษาในสหราชอาณาจักร

หากคุณต้องการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลก สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษาจะเป็นประตูไปสู่อาชีพระดับสากลมากมาย

การศึกษาด้านสังคมวิทยาในสหราชอาณาจักร

หากคุณสนใจพฤติกรรมทางสังคมและสาขางานวิจัยที่ลุ่มลึกเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉพาะ สหราชอาณาจักรจะเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของคุณ

Sign up to our newsletter

Get the latest updates and advice on applications, scholarships, visas and events.