การศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและพัฒนศึกษาในสหราชอาณาจักร

A group of people having a group discussion

สร้างชื่อเสียงของคุณในกิจการระดับโลก

หากคุณสนใจมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในกิจการระดับโลก จะไม่มีจุดเริ่มต้นใดที่ดีไปกว่าการศึกษาต่อด้านพัฒนศึกษาหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสหราชอาณาจักร

การศึกษาจากนักคิดชั้นนำระดับโลกในทั้งสองสาขาวิชาจะทำให้คุณมีความเข้าใจถ่องแท้ในประเด็นทางสังคมและการเมืองที่สำคัญขององค์กรและรัฐบาลต่าง ๆ ทั่วโลกในปัจจุบัน พร้อมทั้งทักษะการวิเคราะห์ที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการก้าวไปสู่อาชีพบนเวทีระดับโลก

พัฒนศึกษาคืออะไร

พัฒนศึกษาเป็นสาขาหนึ่งของวิชาสังคมศาสตร์ที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระดับนานาชาติและการดำเนินงานด้านมนุษยธรรม สาขาวิชานี้ครอบคลุมประเด็นระดับโลกที่ซับซ้อนและสำคัญมากมาย ได้แก่ การย้ายถิ่นฐาน ความขัดแย้ง นิเวศวิทยาการเมือง และการให้ความช่วยเหลือ

นักศึกษาสาขาพัฒนศึกษาพยายามทำความเข้าใจลักษณะตามธรรมชาติของโลกที่จะเป็นไปในอนาคตอันใกล้และพยายามหาคำตอบให้กับคำถามยาก ๆ เช่น จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้อย่างไร และจะปกป้องและพัฒนาประชากรได้อย่างไร

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคืออะไร

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นสาขาวิชาเฉพาะทางของภาควิชารัฐศาสตร์ที่ค้นหาวิธีที่ประเทศ องค์การนอกภาครัฐ (NGO) และบริษัทข้ามชาติต่าง ๆ จะดำรงอยู่ร่วมกันในลักษณะที่เป็นโลกาภิวัฒน์มากขึ้น

ด้วยการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ และปัญหาสำคัญของการพัฒนาระดับโลก เช่น สิทธิมนุษยชน ความขัดแย้ง และการปรับตัวให้เข้ากับสังคม คุณจะได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการมีบทบาทในงานด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั่วโลก

ทำไมคุณจึงควรเลือกสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรเป็นแหล่งกำเนิดแนวคิดและหลักสูตรด้านพัฒนศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากการจัดอันดับของ QS ที่นี่มีมหาวิทยาลัยด้านพัฒนศึกษาติดสิบอันดับแรกที่ดีที่สุดถึงหกแห่ง และมีมหาวิทยาลัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศติดสิบอันดับแรกที่ดีที่สุดสามแห่งในสหราชอาณาจักร

ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี หลักสูตรของสหราชอาณาจักรมีการสอนแบบสหวิทยาการผสานนวัตกรรมโดยมีความยืดหยุ่นเพื่อการเรียนรู้ของคุณไปสู่อาชีพที่คุณเลือก บรรยากาศหลากวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักรช่วยให้คุณได้เปิดรับมุมมองหลากหลายจากนานาชาติตั้งแต่วันแรก

คุณจะได้เรียนรู้อะไร

ทำงานได้กับหลากหลายองค์กรและหน่วยงาน

วุฒิการศึกษาด้านพัฒนศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นในอุดมคติสำหรับทุกคนที่ต้องการทำงานในองค์กรสังคมสงเคราะห์ องค์กรการกุศลสากล หรือองค์การนอกภาครัฐ (NGO) แต่วุฒิการศึกษานี้จะไม่จำกัดคุณอยู่แค่บทบาทเหล่านี้เท่านั้น

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านพัฒนศึกษาจากสหราชอาณาจักรจำนวนมากกระจายตัวทำงานอยู่ในหน่วยงานทุกประเภท ตั้งแต่สำนักข่าวไปจนถึงองค์กรพัฒนาของภาคเอกชน รัฐบาล และบทบาทด้านการวิจัย ตลอดจนหน่วยงานขนาดใหญ่ระดับโลก เช่น องค์การสหประชาชาติ (UN) ธนาคารโลก (World Bank) และองค์กรยูนิเซฟ (UNICEF) เป็นต้น

เช่นเดียวกัน วุฒิการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะให้ความรู้ระดับโลกและทักษะการวิเคราะห์แก่คุณเพื่อเข้าสู่เส้นทางอาชีพทุกรูปแบบ ตั้งแต่นักการทูต นักวิเคราะห์ หรือนักเจรจาต่อรอง ไปจนถึงบทบาทในการเมือง เศรษฐกิจ หรือสื่อ

ด้วยชุดทักษะที่ครอบคลุมกว้างขวางและวุฒิการศึกษาจากสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก คุณจะมีตัวเลือกในอาชีพมากมายและพร้อมที่จะทำงานที่ไหนในโลกก็ได้

ข้อกำหนดทั่วไปในการเข้าศึกษาสาขาวิชาพัฒนศึกษามีอะไรบ้าง

ปริญญาตรี

โดยปกติ นักศึกษาต่างชาติต้องได้เกรดอย่างน้อย 6,6,5 ที่ระดับสูง และได้คะแนนรวมมากกว่า 32 คะแนน เพื่อศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร

ต้องได้คะแนนรวม IELTS อย่างน้อย 6.5 (โดยแต่ละส่วนต้องได้คะแนนอย่างน้อย 5.5-6.0)

ปริญญาโท

หลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับปริญญาโทเช่นเดียวกันมักจะกำหนดให้ต้องจบปริญญาตรีโดยได้เกียรตินิยมอันดับสองในระดับสูง (upper second class honour 2:1) หรือเทียบเท่าเป็นอย่างน้อย และทางที่ดีควรเป็นปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสังคมศาสตร์

ข้อกำหนดทั่วไปในการเข้าศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีอะไรบ้าง

ปริญญาตรี

โดยปกติ นักศึกษาต่างชาติต้องได้เกรดอย่างน้อย 6,6,5 ที่ระดับสูง และได้คะแนนรวมมากกว่า 32 คะแนน เพื่อศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร

ต้องได้คะแนนรวม IELTS อย่างน้อย 6.5 (โดยแต่ละส่วนต้องได้คะแนนอย่างน้อย 5.5-6.0)

ปริญญาโท

หลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับปริญญาโทเช่นเดียวกันมักจะกำหนดให้ต้องจบปริญญาตรีโดยได้เกียรตินิยมอันดับสองในระดับสูง (upper second class honour 2:1) หรือเทียบเท่าเป็นอย่างน้อย และทางที่ดีควรเป็นปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างเช่น รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสังคมศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้

การศึกษาด้านความขัดแย้งและสันติศึกษาในสหราชอาณาจักร

หากคุณต้องการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลก สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษาจะเป็นประตูไปสู่อาชีพระดับสากลมากมาย

การศึกษาด้านรัฐศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

หากคุณต้องการทักษะ ความรู้ และวิธีคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในวงการการเมือง สหราชอาณาจักรก็เป็นที่ที่ดีที่สุดที่คุณจะได้รับสิ่งเหล่านี้

การศึกษาด้านนิติศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

หากคุณต้องการประกอบอาชีพด้านกฎหมาย สหราชอาณาจักรมีทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการเข้าสู่วงการกฎหมายอย่างมั่นใจ

Sign up to our newsletter

Get the latest updates and advice on applications, scholarships, visas and events.