การศึกษาด้านความขัดแย้งและสันติศึกษาในสหราชอาณาจักร

A student readig a book in a library

สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษาให้ข้อมูลเชิงลึกสำคัญในประเด็นสำคัญที่สุดเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์ หากคุณต้องการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลก สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษาจะเป็นประตูไปสู่อาชีพระดับสากลมากมาย

สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษาคืออะไร

ความขัดแย้งและสันติศึกษาเป็นสาขาในด้านสังคมศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมรุนแรงและไม่รุนแรง รวมทั้งกลไกหลักที่เป็นต้นเหตุแห่งความขัดแย้งทั้งปวง โดยปกติแล้วจะเปิดสอนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งคุณจะได้พัฒนาความเข้าใจของกระบวนการเหล่านั้นโดยมีมุมมองสำหรับการยุติและการหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง

หลักสูตรนี้ครอบคลุมวิชาอะไรบ้าง

ตลอดการศึกษาสาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา คุณจะได้เรียนรู้ภาพรวมของวิธีต่าง ๆ ที่เรากำหนด ทำความเข้าใจ และพยายามสร้างสันติภาพในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบเปลี่ยนแปลงจากสงครามและความรุนแรง

ด้วยการใช้มุมมองที่หลากหลาย ตั้งแต่ทางสังคมและทางการเมือง ไปจนถึงทางประวัติศาสตร์และทางมานุษยวิทยา คุณจะได้เรียนรู้วิธีมีส่วนร่วมกับกระบวนการต่างๆ เช่น การจัดการและการยุติความขัดแย้ง การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับโลกแห่งความเป็นจริง และการคิดวิเคราะห์อย่างชาญฉลาดที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพของคุณ

ประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษาให้ทักษะที่ต่อยอดได้มากมายแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับอาชีพทุกรูปแบบ ตั้งแต่การทำงานในองค์กรระหว่างประเทศหรือรัฐบาล ไปจนถึงองค์กรภาครัฐ องค์กรพัฒนา สำนักข่าว หรือแม้กระทั่งการธนาคาร

ข้อกำหนดทั่วไปในการเข้าศึกษามีอะไรบ้าง

หากคุณต้องการศึกษาสาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา คุณต้องจบปริญญาตรีในระดับ upper second class honour 2:1 และต้องมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีมากด้วย มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดให้ต้องได้คะแนน IELTS เท่ากับ 6.5 โดยมีคะแนนของแต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 5.5

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้

การศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและพัฒนศึกษาในสหราชอาณาจักร

หากคุณสนใจมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในกิจการระดับโลก คุณควรศึกษาต่อด้านพัฒนศึกษาหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสหราชอาณาจักร

การศึกษาด้านรัฐศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

หากคุณต้องการทักษะ ความรู้ และวิธีคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในวงการการเมือง สหราชอาณาจักรก็เป็นที่ที่ดีที่สุดที่คุณจะได้รับสิ่งเหล่านี้

การศึกษาด้านนิติศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

หากคุณต้องการประกอบอาชีพด้านกฎหมาย สหราชอาณาจักรมีทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการเข้าสู่วงการกฎหมายอย่างมั่นใจ

Sign up to our newsletter

Get the latest updates and advice on applications, scholarships, visas and events.