เส้นทางสายการเมืองและรัฐศาสตร์เริ่มต้นที่นี่ 

การเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ในสหราชอาณาจักรตอนนี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุด เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะและทำความเข้าใจในหลักรัฐศาสตร์ และมีคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมีหลักสูตรระดับโลกที่จะช่วยให้คุณต่อยอดความรู้ และพร้อมก้าวสู่โลกการทำงานได้อย่างงดงาม University of Oxford, University of Cambridge และ London School of Economics and Political Science เป็นมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรที่ติด Top 10 ของสถาบันด้านรัฐศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลก 

มีนายกรัฐมนตรีกว่า 41 คน ที่เริ่มต้นเส้นทางสายการเมืองจากการเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย Oxford และมหาวิทยาลัย Cambridge และเราอาจกล่าวได้ว่า 1 ใน 4 ของผู้นำของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจะได้รับการศึกษาจากสหราชอาณาจักร และบุคคลที่มีอิทธิพลของโลกใบนี้ก็ใช้ทักษะที่ได้จากการเรียนที่สหราชอาณาจักรในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ

แล้วคิดว่ามีที่ไหนที่จะดีกว่านี้หรือเปล่า?

จะได้เรียนอะไรบ้าง? 

ประวัติศาสตร์

รากฐานที่สำคัญที่สุดในการเรียนรัฐศาสตร์คือการเข้าใจอดีตอย่างถ่องแท้ และหลักสูตรในสาขาวิชานี้ของสหราชอาณาจักรจะมีวิชาประวัติศาสตร์รวมอยู่ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงที่มาของระบอบประชาธิปไตยที่แพร่ขยายออกไปทั่วโลก รวมถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงมาจนถึงยุคปัจจุบัน 

ทฤษฎีรัฐศาสตร์

ผู้เรียนจะได้ศึกษาทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงข้อโต้แย้งและคำอธิบายถึงลักษณะของประเด็นปัญหาทางการเมืองที่รัฐบาลของแทบทุกประเทศกำลังเผชิญ และการเรียนทฤษฎีรัฐศาสตร์นี้ยังช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นทักษะที่นายจ้างต้องการเป็นอย่างยิ่ง 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สถานการณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และผ่านเหตุการณ์ในการสร้างพันธมิตรหรือการก่อกบฎมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนในช่วงระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐศาสตร์ที่สหราชอาณาจักรจะเผยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเส้นทางอำนาจและแนวคิดการปกครองในโลกสมัยใหม่ รวมถึงบทบาทขององค์กรนานาชาติ และระบบการปกครองในปัจจุบัน  

รัฐบาล

เมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานของภาครัฐ - ซึ่งตอบคำถามที่ว่าทำไปทำไมและเพื่ออะไร เรียนรู้กับบุคคลาการทางการสอนที่เคยทำงานในหน่วยงานของรัฐ และเพิ่มโอกาสการทำงานกับหน่วยงานของรัฐในอนาคต 

รัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสังคม

นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าหลักการรัฐศาสตร์จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างไร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานที่ต้องบริหารจัดการความท้าทายและโอกาสต่าง ๆ ในยุคของศตวรรษที่ 21 การศึกษาในสหราชอาณาจักรจะช่วยให้คุณมีความรู้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป บัณฑิตสาขารัฐศาสตร์ของสหราชอาณาจักรจะจบออกมาด้วยความมุ่งมั่น ที่จะทำงานและสร้างทิศทางการทำงานในแง่มุมต่าง ๆ ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการปกครองท้องถิ่น การบริการทางสังคม ไปจนถึงการค้าขาย การให้คำปรึกษา และงานด้านหนังสือพิมพ์   

การเมืองในสหราชอาณาจักร 

สหราชอาณาจักรคือบ้านเกิดของระบอบประชาธิปไตยของโลกใหม่ เพราะมีหลักฐานการเลือกตั้งรัฐสภาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1265 ปัจจุบันอาคารรัฐสภาของสหราชอาณาจักร หรือ Palace of Westminster ยังคงตั้งตระหง่านอยู่เคียงข้างกับพระราชวังแห่งแรกของ William the Conqueror เมื่อปี ค.ศ. 1066 

นโยบายการบริหารประเทศจะเกิดจากเสียงส่วนมากของประชาชนเพื่อให้การปกครองมีความยุติธรรม รวมถึงการซักถาม โต้เถียงในประเด็นต่าง ๆ เพื่อหาทางออกของปัญหาด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ของทุกคนในประเทศ เห็นได้จากบุคคลสำคัญทางการเมืองของสหราชอาณาจักรหลายท่านที่สร้างตำนานให้คนรุ่นปัจจุบันได้ประจักษ์ อาทิ John Locke และ Thomas Hobbes ที่สร้าง Enlightment คอนเซ็ปท์ขึ้นและถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในการแสดงความคิดทางการเมืองยุคใหม่ Emmeline Pankshurst นักเรียกร้องและผู้นำเสนอแนวคิดทางการเมืองผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงมาตลอดจากรุ่นสู่รุ่น 

การเรียนรัฐศาสตร์ที่สหราชอาณาจักร นอกจากจะมีมาตรฐานการเรียนการสอนที่สูงแล้ว คุณยังจะได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับโลก อานคตทางการเมืองของคุณเริ่มต้นขึ้นที่นี่ในสหราชอาณาจักร 

ค้นหาหลักสูตรรัฐศาสตร์ระดับปริญญาตรีในเว็บไซต์ UCAS 

ค้นหาหลักสูตรรัฐศาสตร์ระดับปริญญาโทในเว็บไซต์ Prospects