Female student smiling

ศาสนาในสหราชอาณาจักร - ทำตามความศรัทธาของคุณ 

สหราชอาณาจักรเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทั้งศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งมีประวัติศาสตร์มานานหลายร้อยปี นักเรียนทุกคนจะรู้สึกได้รับการยอมรับไม่ว่าคุณจะมีศรัทธาอย่างไร สถาบันการศึกษามีความเข้าใจและมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้ปฏิบัติตามศาสนาของตน 

ในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย หรือสถานที่สาธารณะทั่วไป เช่น โรงแรม โรงพยาบาล และสนามบินจะมีห้องละหมาดบริการ นอกจากนี้ยังมีองค์กรหรือผู้แทนนักศึกษาที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาที่นับถือตั้งแต่วันแรกที่คุณมาถึงสหราชอาณาจักร 

สถาบันการศึกษาหลายแห่งมีบริการอนุศาสนาจารย์สำหรับนักศึกษาที่ทำมาเพื่อสนับสนุนนักศึกษาในการปฏิบัติตามความเชื่อโดยนักศึกษาสามารถแวะเข้ามาขอคำปรึกษาได้เมื่อต้องการสำหรับการปฏิบัติของศาสนาทุกศาสนา

เรามีความภาคภูมิใจที่เป็นประเทศที่เปิดกว้างด้านศาสนา และการเหยียดหยามหรือดูถูกผู้ที่มาจากศาสนาอื่น เชื้อชาติอื่น หรือสัญชาติอื่นถือเป็นสิ่งผิดกฏหมาย และข้อเท็จจริงนี้ทำให้นักศึกษาจากทั่วโลกเดินทางมาศึกษาในประเทศสหราชอาณาจักร

มีความเชื่อทางศาสนาใดบ้างในประเทศสหราชอาณาจักร?

ศาสนาประจำชาติของประเทศสหราชอาณาจักรคือศาสนาคริสต์ และมีโบสถ์ของศาสนาในนิกายต่างๆ กระจายอยู่ทุกที่ทั่วประเทศ เช่น นิกายคาทอลิก นิกายโปรแตสแตน แบ็บติสท์ และเมทอดิสท์ นอกจากนี้ยังมีศาสนาอื่นๆ ที่มีผู้นับถือจำนวนมาก อาทิ อิสลาม ฮินดู ซิกข์ ยิว และพุทธ   

ในเมืองใหญ่ของสหราชอาณาจักรหลสยเมืองมีศาสนสถาน ชุมชน หรือกลุ่มทางศาสนาที่ยินดีต้อนรับคุณ ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ มัสยิด คุรุทวารา วัด และสุเหร่าของชาวยิว ส่วนในเมืองที่เล็กลงมาก็จะมีโบสถ์ของศาสนาคริสต์อยู่ทั่วไป นอกจากนี้ยังหามีอาหารท้องถิ่นซึ่งมักเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนาอีกด้วย  

ฉันสามารถสวมเครื่องแต่งกายที่สื่อถึงศาสนาที่ฉันนับถืออยู่ขณะอยู่ในสหราชอาณาจักรได้หรือไม่?

มีคนจำนวนมากที่อาศัยในสหราชอาณาจักรสวมเครื่องแต่งกายที่บ่งบอกถึงศาสนาของพวกเขา เช่น หมวกและผ้าคลุมหน้าของชาวมุสลิม) และสามารถมีส่วนร่วมในเทศกาลทางศาสนาต่างๆ เช่น คริสต์มาส ฮารีรายอ อีดิลฟิตรี ดิวาลี ฮานุกกะห์ นอกจากนี้ยังได้รับอิสระในการเลือกปฏิบัติตามความเชื่อส่วนบุคคล 

ตรวจสอบเพิ่มเติมว่าสถาบันการศึกษาของคุณมีส่วนสนับสนุนการทำประกอบกิจทางศาสนาของผู้เรียนอย่างไรบ้าง หรือติดต่อแผนกอภิบาลผู้เรียนเพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป

External links