การศึกษาด้านจิตวิทยาในสหราชอาณาจักร

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

หากคุณหลงใหลในวิธีคิดและพฤติกรรมของผู้คน คุณจะเรียนรู้จิตวิทยาของมนุษย์ได้ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร ตั้งแต่การตัดสินใจแบบรู้ตัวที่เราทำกันทุกวัน ไปจนถึงวิธีที่เราเรียนรู้ จดจำ เข้าสังคม และฝัน นักศึกษาระดับหัวกะทิหลายคนในสาขาวิชานี้ได้ทำการวิจัยและแบ่งปันสิ่งที่ค้นพบที่นี่

ทฤษฎีจิตวิทยาให้ข้อมูลและเป็นแนวทางสำหรับทุกแง่มุมเท่าที่จะจินตนาการได้ในชีวิต ตั้งแต่การออกแบบเว็บไปจนถึงการศึกษา การดูแลสุขภาพ และการจัดการทรัพยากรบุคคล หากคุณต้องการค้นหาสาขาวิชาที่น่าตื่นเต้นในด้านนี้เพื่ออาชีพของคุณ ก็ไม่มีวิชาใดที่จะเหมาะไปกว่าวิชาจิตวิทยาที่ครอบคลุมและส่งผลกระทบต่อทุกด้านของกิจกรรมของมนุษย์อีกแล้ว

ลุ่มลึกสู่การคิดระดับโลก

สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในดินแดนหลักที่วางรากฐานแนวคิดจิตวิทยาสมัยใหม่ เราเป็นผู้นำด้านการวิจัยและแนวคิดมาตั้งแต่ยุค 1870 และมีภาควิชาในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก สมาคมจิตวิทยาอังกฤษ (British Psychological Society) ที่โด่งดังก่อตั้งขึ้นที่ University College London เมื่อปี 1901 สมาคมนี้ช่วยเป็นผู้นำและกำหนดแนวทางให้กับสาขาวิชาจิตวิทยา ซึ่งตอนนี้ได้กลายมาเป็นสาขาวิชาที่สำคัญมากในสหราชอาณาจักร

ปัจจุบันเรามีภาควิชาจิตวิทยาที่ดีที่สุดในโลกสามแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด และ University College London มีหลักสูตรระดับโลกมากมายทั่วประเทศ และหลักสูตรด้านวิชาจิตวิทยาอื่น ๆ อีกเกือบ 1,000 หลักสูตร โดยเปิดสอนในมหาวิทยาลัยประมาณ 140 แห่ง ดังนั้นคุณจะได้พบความรู้ความชำนาญที่น่าทึ่งและงานวิจัยใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับทุกเรื่อง ตั้งแต่สุขภาพจิตไปจนถึงประสาทวิทยาและการรับรู้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ทันสมัยซึ่งจะช่วยให้คุณทดลองทำตามแนวคิดได้

Two students talking to each other

สิ่งที่คุณจะได้รับ

หลักสูตรที่แบ่งเป็นรายวิชาที่ยืดหยุ่น

วุฒิการศึกษาด้านจิตวิทยาในเชิงศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี คุณสามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะทางและมุ่งเน้นไปที่สาขาวิชาที่คุณสนใจมากที่สุดได้เพื่อให้สอดคล้องกับเส้นทางอาชีพมากที่สุด

รายวิชาเฉพาะทางที่คุณจะได้เรียนรู้ ได้แก่

 • จิตวิทยาเด็ก
 • จิตวิทยาคลินิก
 • จิตวิทยาพัฒนาการ
 • จิตวิทยาการศึกษา
 • จิตวิทยาการทดลอง
 • นิติจิตวิทยา
 • จิตวิทยาสังคม
 • จิตวิทยาการกีฬา
 • จิตวิทยาอาชญากรรม
 • จิตวิทยาการรู้คิด
 • ประสาทวิทยา

ทำงานวิจัยของคุณเอง

นอกจากความรู้ลึกในทฤษฎีแล้ว คุณจะต้องนำเสนอแนวคิดของคุณและทำการทดลอง โดยการเฝ้าสังเกตบุคคลจริงและทำการทดสอบทางจิตวิทยาในห้องปฏิบัติการและใช้ชุดทดสอบที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ คุณจะได้ใช้เทคนิคการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์และการสร้างแบบจำลองใหม่ล่าสุดเพื่อทำความเข้าใจให้ได้มากที่สุดถึงวิธีที่สมองและจิตใจของเรามีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน นอกจากนี้คุณจะได้ทำความเข้าใจอย่างชัดแจ้งถึงวิธีใช้สถิติในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล

เรียนรู้ทักษะที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

คุณจะพัฒนาทักษะเฉพาะต่าง ๆ มากมายที่ต่อยอดได้ ตั้งแต่การวิเคราะห์และสถิติ ไปจนถึงการวิจัยและการนำเสนอผลงาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติและทักษะที่นายจ้างต้องการเป็นพิเศษ และนั่นก็หมายความว่าคุณสามารถสมัครงานที่ท้าทายได้ทุกที่ในโลก

อาชีพที่น่าทึ่งเริ่มต้นที่นี่

ตั้งแต่การใช้งานทางการแพทย์และการบำบัดรักษา ไปจนถึงภาคอุตสาหกรรมและการกีฬา คุณจะได้เรียนรู้วิธีเปิดเผยและใช้ข้อมูลเชิงลึกในโลกแห่งความเป็นจริงจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ดังนั้นไม่ว่าคุณต้องการเรียนที่ไหนก็ตาม คุณจะมีทักษะและวิธีคิดวิเคราะห์ที่คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อประสบความสำเร็จ

ด้วยโอกาสมากมายสำหรับการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี รวมถึงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทแบบบูรณาการ คุณจะมีความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพที่คุณใฝ่ฝัน อาชีพยอดนิยมสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านจิตวิทยา ได้แก่

 • นักจิตวิทยาคลินิก
 • นักจิตวิทยาการปรึกษา
 • นักจิตวิทยาการศึกษา
 • นักนิติจิตวิทยา
 • ครูแนะแนวการศึกษาต่อ
 • นักจิตวิทยาสุขภาพ
 • พยาบาลดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวล
 • นักจิตวิทยาด้านการประกอบอาชีพ
 • เจ้าหน้าที่สุขภาพจิตชุมชน
 • นักเวชปฏิบัติที่ให้ความช่วยเหลือด้านจิตวิทยา
 • นักจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้

การศึกษาด้านสังคมวิทยาในสหราชอาณาจักร

หากคุณสนใจพฤติกรรมทางสังคมและสาขางานวิจัยที่ลุ่มลึกเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉพาะ สหราชอาณาจักรจะเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของคุณ

การศึกษาด้านการกีฬาในสหราชอาณาจักร

ด้วยหลักสูตรด้านการกีฬาหลายหลักสูตรที่ดีที่สุดในโลก เราจึงเป็นที่ที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นอาชีพด้านการกีฬาของคุณ

ศึกษาต่อด้านธุรกิจในสหราชอาณาจักร

หากคุณมีแผนการอันยิ่งใหญ่สำหรับอาชีพทางธุรกิจ คุณจะพบว่าสหราชอาณาจักรเป็นที่ที่ดีที่สุดในการเตรียมความพร้อมสำหรับคุณ

Sign up to our newsletter

Get the latest updates and advice on applications, scholarships, visas and events.