ศึกษาต่อด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์ในสหราชอาณาจักร

ยุคแห่งระบบอัตโนมัติ

นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจ และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการค้าแห่งยุคอุตสาหกรรม 4.0 ดังนั้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบด้านระบบอัตโนมัติ สหราชอาณาจักรนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด

มหาวิทยาลัยกว่า 50 แห่งในสหราชอาณาจักรมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องให้เลือกเรียนกว่า 200 หลักสูตร ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยสองแห่งที่ติดสิบอันดับแรกของโลกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

คุณจะได้เรียนรู้โลกแห่งปัญญาประดิษฐ์ (AI) และวิทยาการหุ่นยนต์ในทุกแง่มุม ตั้งแต่การเขียนโปรแกรมและโครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงการพัฒนาเว็บไซต์ การเรียนรู้ของระบบคอมพิวเตอร์ (machine learning) และวิทยาการหุ่นยนต์ในอวกาศ คุณและเพื่อนนักศึกษาจากทั่วโลกจะได้เรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้หลักการของวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงทุกรูปแบบ ไม่ว่าคุณจะสนใจในเรื่องการจัดส่งเวชภัณฑ์เพื่อช่วยชีวิตผู้คน หรือการค้นพบใหม่ ๆ ในสภาพแวดล้อมสุดท้าทายอย่างพื้นใต้มหาสมุทรสุดลึกไปจนถึงอวกาศชั้นนอก คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวิถีชีวิตในแบบศตวรรษที่ 21 ได้ เมื่อคุณเลือกเรียนในสหราชอาณาจักร

ตลาดโลกที่กำลังเติบโต

สหราชอาณาจักรภาคภูมิใจในพื้นฐานความรู้ที่ลึกซึ้ง และชุมชนที่มีพลวัตของผู้คนที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นเมื่อคุณเรียนที่นี่ คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้ศึกษาความคิดและงานวิจัยใหม่ ๆ ที่ทันสมัยที่สุด และจะได้เข้าร่วมกิจกรรมและองค์กรต่าง ๆ ที่รวมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติจากทั่วโลก

ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์กลายเป็นธุรกิจที่เติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก ตลาดของระบบควบคุมอัตโนมัติเพียงอย่างเดียวมีการเติบโตสูงถึง 2.51 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในช่วงปี 2020-2024 ในขณะที่ตลาดวิทยาการหุ่นยนต์ทั่วโลกมีมูลค่าที่คาดว่าน่าจะสูงถึง 2.09 แสนล้านเหรียญสหรัฐในปี 2025 ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าระบบอัตโนมัติจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญต่อผลิตภาพและผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) และส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อภาคส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่สุขภาพไปจนถึงการผลิต ดังนั้นไม่ว่าคุณต้องการทำงานด้านใดก็ตาม คุณจะมีอาชีพที่พร้อมสำหรับอนาคตเสมอ

ค้นหาหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ในโปรแกรมค้นหาหลักสูตรด้านล่าง หรืออ่านต่อเพื่อเรียนรู้ว่าคุณจะได้รับอะไรจากหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ในสหราชอาณาจักร

A man handling a robot

สิ่งที่จะได้รับจากการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร

ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนระดับโลก

อาจารย์จะคอยกระตุ้นและให้ความช่วยเหลือผู้เรียนตลอดภาคการศึกษา พร้อมให้คำแนะนำและกำลังใจ ตลอดจนแบ่งปันความรู้ที่สั่งสมมาจากภาคอุตสาหกรรม อาจารย์จะดำเนินการสอนในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งที่นี่คุณจะได้ใช้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้และหุ่นยนต์บินได้ ระบบติดตามการมองเห็นและการเคลื่อนไหว ระบบอุปกรณ์ควบคุมขนาดจิ๋ว และเครื่องสแกนเลเซอร์

เรียนรู้ทักษะจำเป็นที่นำไปต่อยอดได้

หลักสูตรในสหราชอาณาจักรทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อฝึกทักษะต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้คุณเติบโตก้าวหน้าในตลาดแรงงานระดับโลก หลักสูตรนี้ครอบคลุมทุกอย่าง ตั้งแต่งานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงทักษะด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ และทักษะด้านองค์กรและการสร้างแรงจูงใจ ซึ่งคุณจะต้องใช้เพื่อสรรค์สร้างโครงการต่างๆ ผ่านอาชีพการงาน คุณจะได้พัฒนาความสามารถในการทำงานอย่างอิสระ นอกจากนี้คุณจะได้เพิ่มพูนทักษะด้านการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมให้แข็งแกร่ง โดยผ่านการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน

ประสบการณ์การทำงาน

ข้อดีที่สุดประการหนึ่งของการศึกษาในสหราชอาณาจักรคือโอกาสในการสร้างเครือข่ายในภาคอุตสาหกรรม คุณมีโอกาสได้รับประสบการณ์การทำงานต่าง ๆ มากมาย เช่น การทำงานในตำแหน่งชั่วคราว การฝึกงานระยะสั้น และการทดลองทำงานในอุตสาหกรรมเป็นเวลาหนึ่งปี นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าร่วมฟังการพูดคุยของวิทยากรรับเชิญ ซึ่งช่วยเสริมความมั่นใจให้คุณรู้สึกพร้อมนำทุกสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างราบรื่น

แข่งขันในระดับสูงสุด

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์จากสหราชอาณาจักรได้รับการจ้างงานสูงมาก และความต้องการของตลาดโลกในทักษะที่คุณจะได้เรียนรู้นั้นก็สูงมากเช่นกัน อาชีพโดยทั่วไปของผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์มีตั้งแต่การออกแบบซอฟต์แวร์ การสื่อสาร การเชื่อมโยงเครือข่ายเข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บ การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ และการวิเคราะห์ระบบ แต่ด้วยทักษะที่ต่อยอดได้มากมายรวมถึงประสบการณ์ในสหราชอาณาจักรจะช่วยให้ประวัติการทำงานของคุณโดดเด่น คุณจึงพร้อมสำหรับทุกอาชีพที่ต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้

ศึกษาต่อด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรมีประวัติศาสตร์อันยาวนานด้านนวัตกรรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยคุณภาพการสอนระดับโลก

ศึกษาต่อด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในสหราชอาณาจักร

หากคุณสนใจศึกษาต่อด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ หลักสูตรของสหราชอาณาจักรจะเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเพื่อก้าวสู่แถวหน้าของการแข่งขันด้านข้อมูลด้านดิจิทัล

การศึกษาด้านเกมในสหราชอาณาจักร

หากคุณต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงการเกม คุณสามารถเริ่มต้นอาชีพของคุณได้ดีที่สุดที่นี่ในสหราชอาณาจักร

Sign up to our newsletter

Get the latest updates and advice on applications, scholarships, visas and events.