ศึกษาต่อด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสหราชอาณาจักร

เชื่อมต่อสู่อาชีพที่เสริมสร้างแรงบันดาลใจ

สหราชอาณาจักรมีประวัติศาสตร์อันยาวนานด้านนวัตกรรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคุณจะได้พบกับการสอนที่ดีที่สุดในโลกที่นี่ เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพที่คาดหวังไว้

ในปัจจุบัน โอกาสของผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ดีกว่าที่เคยเป็นมา อุตสาหกรรมภาคเทคโนโลยีจ้างงานแรงงานกว่าหนึ่งในห้าของแรงงานในเมืองใหญ่ ๆ ของสหราชอาณาจักร และตอนนี้เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด โอกาสทางอาชีพเปิดอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ตำแหน่งว่างที่โฆษณาเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 36 ในช่วงฤดูร้อนปี 2020 และอุตสาหกรรมภาคเทคโนโลยีของสหราชอาณาจักรมีมูลค่าประมาณ 1.80 แสนล้านปอนด์ ในขณะที่เศรษฐกิจด้านดิจิทัลทั่วโลกมีมูลค่า 11.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ วุฒิการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จากสหราชอาณาจักรเป็นเส้นทางที่ยอดเยี่ยมในการรับประกันว่าคุณจะโดดเด่นในตลาดแรงงาน

ประวัติศาสตร์แห่งนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

สหราชอาณาจักรได้เผยให้โลกได้รู้จักคอมพิวเตอร์ยุคใหม่เครื่องแรกที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ และในปี 1962 ปริญญาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หลักสูตรแรกของโลกได้ถือกำเนิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

ตอนนี้เรามีหลักสูตรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์กว่า 2,000 หลักสูตรในมหาวิทยาลัยเกือบ 200 แห่ง ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยสองแห่งที่ดีที่สุดในโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเลือกเรียนที่ไหนก็ตาม คุณจะได้เรียนหลักสูตรที่แบ่งเป็นรายวิชาที่หลากหลายและครอบคลุมทุกด้านของสาขาวิชานี้ ตั้งแต่ระบบสารสนเทศไปจนถึงวิศวรรมศาสตร์ซอฟต์แวร์ ปัญญาประดิษฐ์ และเวชสารสนเทศ

A man looking at several computer monitors in front of him

ศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรแล้วได้อะไรบ้าง

คุณภาพการสอนระดับโลก

อาจารย์จะคอยสร้างแรงบันดาลใจและให้คำแนะนำกับคุณตลอดภาคการศึกษา และถ่ายทอดแนวคิดอันสลับซับซ้อนได้อย่างกระจ่างชัดโดยสัมพันธ์กับโลกแห่งความเป็นจริง อาจารย์จะดำเนินการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุด ดังนั้นคุณจะพัฒนาทักษะได้ทั้งด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

เรียนรู้ทักษะจำเป็นที่นำไปต่อยอดได้

หลักสูตรในสหราชอาณาจักรทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อฝึกทักษะและสร้างคุณสมบัติที่จะสามารถนำไปปรับใช้ได้ เพื่อให้คุณเติบโตก้าวหน้าในการทำงาน ตั้งแต่ทักษะด้านเทคนิค ทักษะการคำนวณ ข้อมูลเชิงลึกภาคทฤษฎี ไปจนถึงทักษะการแก้ปัญหาและทักษะสำคัญด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ที่นายจ้างต้องการ นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสื่อสารและทำงานเป็นทีม ตลอดจนเพิ่มพูนความเข้าใจด้านการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษทุกวัน

ประสบการณ์การทำงาน

ข้อดีที่สุดประการหนึ่งของการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรคือเครือข่ายในภาคอุตสาหกรรม คุณมีโอกาสได้รับประสบการณ์การทำงานต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่การทดลองทำงานในอุตสาหกรรมเป็นเวลาหนึ่งปีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร การทำงานตำแหน่งชั่วคราว และการฝึกงานระยะสั้น ตลอดจนการเข้าฟังวิทยากรรับเชิญในมหาวิทยาลัยของคุณ ดังนั้นคุณจะได้รับรู้ข้อมูลเชิงลึกมากมายเรื่องความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริงตลอดจนสภาพการทำงานเป็นอย่างดีก่อนที่คุณจะสำเร็จการศึกษา

เข้าสู่การแข่งขันอย่างมั่นใจ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับการจ้างงานสูงมาก ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักรประมาณร้อยละ 75 ได้งานทันทีหลังจากเรียนจบ ตำแหน่งงานโดยทั่วไปจะอยู่ในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้าส่งและการค้าปลีก และการผลิต แต่คุณสามารถทำตามความสนใจและความเชี่ยวชาญของคุณได้ในทุกสาขาวิชา ตั้งแต่การออกแบบเกมไปจนถึงการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์

ทำให้ความสำเร็จมาถึงเร็วขึ้น

สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรหลายแห่งมีหลักสูตรระดับปริญญาโทแบบบูรณาการที่คุณสามารถเรียนจบได้เร็วขึ้น โดยปกติแล้วหลักสูตรแบบบูรณาการจะใช้เวลาเรียนสี่ปี โดยตัดเวลาเรียนตามปกติออกไปหนึ่งปีเพื่อให้ได้วุฒิปริญญาตรีและปริญญาโทแยกจากกัน หลักสูตรแบบบูรณาการหลายหลักสูตรได้รับการรับรองจาก Chartered Institute for IT (สมาคมนักเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาชีพ) ซึ่งรับรองว่าคุณจะสำเร็จการศึกษาตามข้อกำหนดด้านวิชาการทั้งหมดสำหรับการลงทะเบียนเป็น Chartered IT Professional (นักเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาชีพ) ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำหรับอาชีพในอนาคตของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้

ศึกษาต่อด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์ในสหราชอาณาจักร

ศึกษาต่อด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์ในสหราชอาณาจักร เพื่อโอกาสเริ่มต้นที่ดีที่สุดในอาชีพ

ศึกษาต่อด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในสหราชอาณาจักร

หากคุณสนใจศึกษาต่อด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ หลักสูตรของสหราชอาณาจักรจะเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเพื่อก้าวสู่แถวหน้าของการแข่งขันด้านข้อมูลด้านดิจิทัล

การศึกษาด้านเกมในสหราชอาณาจักร

หากคุณต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงการเกม คุณสามารถเริ่มต้นอาชีพของคุณได้ดีที่สุดที่นี่ในสหราชอาณาจักร

Sign up to our newsletter

Get the latest updates and advice on applications, scholarships, visas and events.