ชอบงานทางกฏหมาย? มาเริ่มอาชีพทางกฏหมายที่สหราชอาณาจักรดีกว่า 

หากคุณต้องการทำงานในแวดวงกฏหมาย สหราชอาณาจักรมีคำตอบให้คุณพร้อมที่จะออกไปทำงานและประสบความสำเร็จ

ประเทศสหราชอาณาจักรคือบ้านของโรงเรียนกฏหมายชั้นนำของโลกโดยมีสถาบันของประเทศติด 1 ใน 3 ของโลก นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนกฏหมายหลายร้อยแห่งที่ยอดเยี่ยมกระจายอยู่ทั่วประเทศ สหราชอาณาจักรมีความหลากหลายของงานด้านกฏหมายและเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักคิดอีกด้วย 

มาออกแบบการเรียนด้วยตัวคุณเอง 

หลักสูตรนิติศาสตร์ที่สหราชอาณาจักร มีโปรแกรมการเรียนที่จะช่วยให้ผู้เรียนรู้ระบบ มีความเข้าใจในกระบวนยุติธรรม รวมถึงการฝึกทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพนักกฏหมาย ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์และประมวลกฏหมายเพื่อการว่าความในศาลจำลอง หลักสูตรการเรียนที่กระชับเวลาการเรียน ทำให้สามารถศึกษาจบและเริ่มทำงานได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับการเรียนนิติศาสตร์ในประเทศอื่น ๆ รวมถึงมีการศึกษากฏหมายเฉพาะทางตามความสนใจ เช่น กฏหมายด้านมนุษยธรรม เป็นต้น  

จะได้เรียนอะไรบ้าง? 

Image-of-UK-Alumni-working-as-a-barrister-in-malaysia

กลุ่มวิชาบังคับ

การเรียนหลักสูตรนิติศาสตร์ในสหราชอาณาจักรจะมีกลุ่มวิชาบังคับ  อาทิ กฏหมายว่าด้วยสัญญาและกฏหมายอาญา ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานก่อนที่จะต่อยอดไปในกฏหมายเฉพาะทางอื่น ๆ 

กลุ่มวิชากฏหมายเฉพาะทาง

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนกฏหมายเฉพาะทางเป็นกลุ่มวิชาเลือกได้ อาทิ กฏหมายด้านมนุษยชน กฏหมายครอบครัวและการก่อการร้าย ซึ่งจะเปิดสอนตามโปรแกรมเฉพาะมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นทางเลือกให้ผู้เรียนได้วิชาการที่หลากหลายและเหมาะกับแผนการทำงานในอนาคตมากที่สุด 

ประวัติศาสตร์กฏหมาย

ผู้เรียนจะได้เรียนประวัติศาสตร์และความเป็นมาของกฏหมายว่าส่งผลอย่างไรกับรูปแบบของกฏหมายในปัจจุบัน รวมไปถึงการวิเคราะห์และควบคุมกฏหมายว่าด้วยสัญญา เมื่อมีความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของกฏหมาย ก็จะสามารถบทบาทของตนเองในทางกฏหมายได้เช่นเดียวกัน  

การโต้วาที

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานและความเป็นมาของการโต้วาทีหรือการโต้แย้งที่จะช่วยพัฒนาทักษะในการแสดงความคิดเห็นในทุกระดับ ไม่ว่าคุณมีความต้องการที่จะเดินทางสายอาชีพทนายความหรือไม่ ทักษะการคิดวิเคราะห์รวมถึงศิลปะการใช้ภาษายังคงเป็นสิ่งที่นายจ้างทั่วโลกต้องการ 

บทบาททางสังคมของนิติศาสตร์

บัณฑิตทุกคนที่จบสาขานิติศาสตร์จากสหราชอาณาจักรจะมีความเข้าใจถึงบทบาทของกฏหมายต่อสังคมอย่างลึกซึ้ง ว่าส่งผลต่อรูปแบบการจัดการของรัฐและการให้สิทธิเสรีภาพแก่พลเมืองได้อย่างไร กฏหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวและส่งผลต่อชีวิตประจำวันของทุกบุคคล เช่น การรับบริการทางสุขภาพ และการใช้กฏหมายครอบครัวตามหลักสังคมวิทยา การเรียนในสหราชอาณาจักรจะเปิดโลกของคุณ และนำคุณไปสู่เส้นทางสายอาชีพที่คุณเลือกเอง 

ประเทศสหราชอาณาจักรมีประวัติศาสตร์ทางด้านกฏหมายมายาวนานกว่า 900 ปี โดยกฏหมายของอังกฤษยังเป็นต้นแบบของกฏหมายในประเทศอื่น ๆ อีกมากมายในช่วงการพัฒนาประเทศและสังคม และบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ของสหราชอาณาจักรก็ได้เจริญรอยตามมาตรฐานการศึกษานี้มาโดยตลอด 

บัณฑิตสาขานิติศาสตร์จากสหราชอาณาจักรเป็นที่ต้องการทั่วโลก นั่นเป็นเพราะชื่อเสียงด้านวิชาการที่สั่งสมมานานและมาตรฐานการพิจารณาคดีที่เข้มงวด นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนจากการเรียนและใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วนี้เป็นที่ต้องการขององค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก 

คุณวุฒิสาขานิติศาสตร์จากสหราชอาณาจักรได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก เป็นเหมือนใบเบิกทางด้านอาชีพที่ยอดเยี่ยมในแวดวงกฏหมาย เช่น การทำงานในแวดวงอาชญวิทยา รวมถึงแวดวงของสื่อหรือการเมือง 

ทราบหรือไม่ว่าผู้นำประเทศที่ยิ่งใหญ่ถึง 4 ท่าน ได้รับการศึกษาในประเทศสหราชอาณาจักรโดยเลือกเรียนในสาขานิติศาสตร์ อาทิ Malcom Turnbull นกยกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลีย คุณเองก็อาจจะได้รับโอกาสในการทำงานกับองค์กรที่จะเปลี่ยนแปลงกฏหมายและสังคมในประเทศของคุณเองได้เช่นกัน 

สหราชอาณาจักรคือคำตอบสุดท้ายสำหรับผู้ที่สนใจอาชีพทางกฏหมาย