ไม่ว่าคุณอยากเรียนปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก คอร์สภาษาอังกฤษ หรือการเรียนแบบอื่น ๆ สหราชอาณาจักรมีสถาบันและหลักสูตรให้คุณเลือกมากมาย

ในส่วนนี้

หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Foundation Pathway)

หากคุณต้องการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีแต่ยังขาดคุณสมบัติทางวิชาการหรือภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นทางเลือกสำหรับคุณ