โรงเรียนประจำ

Students at a UK school

โรงเรียนประจำเป็นการเรียนที่นักเรียนอาศัยอยู่ในที่พักที่โรงเรียนจัดให้ตลอดระยะเวลาการศึกษา ในสหราชอาณาจักรมีโรงเรียนประจำอยู่ราว 500 แห่งกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ คือ อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ

ทำไมถึงต้องเรียนโรงเรียนประจำที่สหราชอาณาจักร

เพราะโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักรมีมาตรฐานการศึกษา การเรียนการสอน สิ่งแวดล้อมทางการเรียน วิชาการ และการดูแลผู้เรียนที่ดีเลิศ เป็นไปตามข้อกำหนดทางมาตรฐานของรัฐบาล และสามารถเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

โรงเรียนประจำที่สหราชอาณาจักรจะแวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม ทั้งห้องเรียนแบบร่วมสมัยที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่กับสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษขณะที่อยู่ในโรงเรียน

ชีวิตในรั้วโรงเรียนประจำ

โรงเรียนประจำส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรรับทั้งนักเรียนอังกฤษและนักเรียนต่างชาติ คำว่า 'Boarders' หมายถึงนักเรียนที่เรียนแบบกินนอน และ 'Day Pupils' คือนักเรียนแบบไปกลับ การมีผู้เรียนทั้งสองแบบจะช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนและสังคมได้เป็นอย่างดี

โรงเรียนจะปิดภาคเรียนยาวในช่วงฤดูร้อนและช่วงเทศกาลคริสต์มาสเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหรือผู้ปกครอง แต่มีหลายโรงเรียนที่เปิดเพื่อติวภาษาให้กับนักเรียนในช่วงเวลานั้นด้วย และในช่วงปิดเทอมย่อย บางโรงเรียนก็ยังเปิดตามปกติ แต่ไม่มีการเรียนการสอนเหมือนเดิม เพียงแต่สามารถร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนมีได้ตามปกติและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่

ที่พัก

นักเรียนประจำจะต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนคนอื่น ๆ ในชั้น โดยจะมีการแบ่งหอนอนออกเป็นหอนอนย่อย ๆ เช่น หอนอนของเด็กชายและเด็กหญิง และมีหอนอนของครูผู้ดูแลอยู่ภายในโรงเรียนเพื่อคอยดูแลเด็ก ๆ ในโรงเรียน 

นักเรียนรุ่นเด็กมักจะต้องนอนห้องนอนร่วมกับเพื่อนคนอื่น ๆ ในลักษณะหอพัก ส่วนนักเรียนในชั้นโตมักจะมีห้องนอนส่วนตัวหรืออยู่แบบเป็นคู่กับเพื่อนอีกหนึ่งคน และในห้องพักอาจจะมีห้องน้ำในตัวหรือเครื่องซักผ้าด้วย

โรงเรียนประจำมักจะมีพื้นที่ส่วนกลางหลาย ๆ จุด สำหรับให้นักเรียนใช้พักผ่อน ทำกิจกรรม ดูทีวี และทำใช้เวลาร่วมกับเพื่อน ๆ

วิชาและคุณวุฒิ

ระบบการเรียนในโรงเรียนของสหราชอาณาจักรแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

การเรียนระดับมัธยมศึกษาสำหรับผู้เรียนอายุระหว่าง 11 หรือ 13 ปี ถึง 16 ปี โรงเรียนเหล่านี้มักเรียกว่า secondary school, high school หรือ senior school 

การเรียนสองปีสุดท้ายของระดับมัธยม (ผู้เรียนอายุ 14-16 ปี) นักเรียนส่วนมากเรียนคุณวุฒิ GCSE คุณวุฒิอื่น ๆ เช่น Standard grades and Intermediates ของประเทศสกอตแลนด์ หรือ International Baccalaureate Middle Years Programme

การเรียน Sixth Form สำหรับผู้เรียนอายุระหว่าง 16-18 ปี หรือที่มักเรียกว่า Lower Sixth และ Upper Sixth นักเรียนส่วนมากเรียน A-levels ในช่วงชั้นนี้ คุณวุฒิอื่น ๆ เช่น Standard Grades and Highers ของประเทศสกอตแลนด์ หรือ International Baccalaureate

โรงเรียนสอนวิชาต่าง ๆ อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การแสดง ไอที วรรณคดี และภาษาต่างชาติ เพื่อเตรียมตัวนักเรียนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและเพื่อการทำงานในอนาคต

ขั้นตอนการสมัคร

สามารถสมัครตรงได้กับโรงเรียน โดยสามารถสอบถามขั้นตอน และคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนได้โดยตรง การสมัครเรียนในโรงเรียนรัฐบาลจะมีหน่วยงานท้องถิ่นช่วยดำเนินการ

โรงเรียนรัฐบาลไม่มีค่าเล่าเรียน แต่ผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบค่ากินอยู่ของบุตรหลานเอง แต่โรงเรียนเอกชนจะมีทั้งค่าเล่าเรียนและค่ากินอยู่

โดยค่ากินอยู่ที่กล่าวนี้มักจะรวมค่าที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม และค่าซักเสื้อผ้า บางโรงเรียนมีทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนให้นักเรียนด้วย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้โดยตรงกับโรงเรียน

นักเรียนอาจจะต้องทำการทดสอบวิชาการ หรือภาษาอังกฤษ เพื่อทราบว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าเรียนหรือไม่ ทั้งนี้ จะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับโรงเรียนก่อน

คุณสมบัติการขอวีซ่า

นักเรียนต่างชาติส่วนมากต้องมีวีซ่าเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนที่สหราชอาณาจักร

คุณสามารถสมัครวีซ่า Child Student ถ้าคุณมีอายุระหว่าง 4-17 ปี เเละต้องการศึกษาในโรงเรียนเอกชนในสหราชอาณาจักร

นักเรียนต้อง

  • ได้รับตอบรับเข้าเรียน
  • ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
  • มีทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับค่าเรียนและค่ากินอยู่
  • ต้องไม่ใช่พลเมืองของกลุ่มเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสวิสเซอร์แลนด์

ตรวจสอบคุณสมบัติการขอวีซ่าได้ที่ เว็บไซต์ทางการของรัฐบาล

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้

การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี

การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสหราชอาณาจักรสามารถเปลี่ยนอาชีพของคุณได้ โดยมีหลักสูตรมากมายที่ใช้เวลาเรียนเพียงหนึ่งปี

การศึกษาระดับปริญญาตรี

เริ่มต้นอาชีพด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสหราชอาณาจักร

เรียนหลักสูตรของสหราชอาณาจักรได้ในประเทศต่าง ๆ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักรที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณและสามารถเรียนได้ใกล้บ้าน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักรในประเทศหรือภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่

หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Foundation Pathway)

หลักสูตรเตรียมความพร้อม จะช่วยพัฒนาทักษะทางวิชาการและภาษาอังกฤษของผู้เรียน พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจก่อนการเข้าเรียนจริงในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

พัฒนาภาษาอังกฤษ

ไม่มีที่ใดที่คุณจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เชี่ยวชาญได้ดีไปกว่าในสหราชอาณาจักร และที่นี่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษมากมายที่พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ของคุณ

Sign up to our newsletter

Get the latest updates and advice on applications, scholarships, visas and events.