ภาษาราชการ 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายทั่วสหราชอาณาจักร แต่ก็ไม่ได้เป็นภาษาราชการเดียวที่ใช้กันในประเทศ คุณอาจจะได้ยินคนพูดภาษาต่าง ๆ เหล่านี้ด้วย:

  • ภาษาเวลส์
  • ภาษาเกลิกและภาษาสก็อตในสก็อตแลนด์ 
  • ภาษาไอริชและอัลสเตอร์สก็อตในประเทศไอร์แลนด์เหนือ
  • ภาษาคอร์นิชในคอร์นวอล ประเทศอังกฤษ

ภาษาท้องถิ่นเหล่านี้มีไวยากรณ์ที่แต่งต่างจากภาษาอังกฤษ แต่ใช้คำศัพท์บางคำร่วมกัน โดยภาษาเหล่านี้มักใช้กันในพื้นที่ชนบทของประเทศ แต่ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ก็ได้เรียนภาษาท้องถิ่นนี้ในโรงเรียนเป็นภาษาที่สอง อย่างไรก็ดี ภาษาอังกฤษยังคงเป็นภาษาราชการหลักที่คุณจะพบเห็นและได้ยินเสมอไม่ว่าจะเดินทางไปยังภูมิภาคใดของสหราชอาณาจักร  

ภาษานานาชาติ 

นอกจากภาษาท้องถิ่นต่างๆ ของสหราชอาณาจักรแล้ว คุณยังจะได้พบเห็นหรือได้ยินการใช้ภาษาต่างประเทศต่างๆมากมายเมื่อมาอยู่ที่นี่ และเชื่อหรือไม่ว่ามีภาษากว่า 300 ภาษาที่ใช้กันในลอนดอน มีย่านของคนที่มาจากประเทศต่างๆ นี่ทำให้สหราชอาณาจักรดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างมาศาลทุกปี 

External links