ศึกษาต่อด้านเศรษฐศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

จุดประกายสู่อนาคตการทำงานที่สดใสด้วยวิชาเศรษฐศาสตร์

สหราชอาณาจักรมีส่วนช่วยกำหนดภาพของเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ สร้างแรงบันดาลใจทั้งในการนำเศรษฐศาสตร์ไปใช้งานจริงและการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ของโลก หากคุณสนใจอยากรู้ว่าเงินขับเคลื่อนโลกได้อย่างไรและเพราะเหตุใด ไม่มีที่ใดที่เหมาะแก่การเริ่มต้นการศึกษาและการประกอบอาชีพของคุณได้ดีเท่าที่นี่อีกแล้ว

ประวัติศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์

สหราชอาณาจักรมีการวิเคราะห์ตลาดกันมาอย่างยาวนาน ย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมา นักคิดชาวสกอตชื่อ อดัม สมิธ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ หลังจากสมิธก็มีนักทฤษฎีอีกนับไม่ถ้วนถือกำเนิดในสหราชอาณาจักร หรือไม่ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากที่นี่ ตั้งแต่ฟรีดริช เองเกลส์ และคาร์ล มาร์ซ ไปจนถึงจอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ นักต่อสู้เพื่อตลาดเสรีที่ไม่มีการแทรกแซงทางเศรษฐกิจ

ในปัจจุบัน การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ในสหราชอาณาจักรเป็นโอกาสที่จะให้คุณได้ก้าวเดินในเส้นทางเดียวกันและเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับอาชีพที่ใฝ่ฝัน เศรษฐศาสตร์มีบทบาทสำคัญในแทบทุกด้านของชีวิต และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าผู้คน บริษัท และประเทศคิดและบริหารความมั่งคั่งของตนอย่างไรจะเป็นสิ่งที่บริษัทต่าง ๆ กำลังมองหา

ตั้งแต่วิธีที่เงินไหลเข้าระบบของโลกไปจนถึงหลักจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังการใช้เงินของบุคคล วิธีคิดเชิงวิชาการและมรดกทางเศรษฐศาสตร์ของเรา รวมทั้งการที่เราเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่ห้าของโลก ทั้งหมดนี้จะช่วยรับรองว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์จากสหราชอาณาจักรจะเป็นที่ต้องการเป็นอย่างสูงของตลาดแรงงานเสมอ

การเรียนการสอนคุณภาพระดับโลก

หากคุณกำลังมองหาหลักสูตรวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ดีที่สุด คุณจะพบได้ในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีมหาวิทยาลัยด้านเศรษฐศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกถึงสามแห่ง ได้แก่ London School of Economics and Political Science มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

มหาวิทยาลัยกว่า 100 แห่งมีหลักสูตรรวมกันกว่า 1,200 หลักสูตร ช่วยคุณในการเดินทางสู่เป้าหมายในการทำงานได้ไม่ยากนัก

ไม่เพียงแต่จะได้เรียนรู้ทฤษฎีต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว แต่คุณยังจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทฤษฎีใหม่ ๆ ด้วย มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกด้านการวิจัยเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย ดังนั้นคุณจะได้รับการสอนจากอาจารย์ที่กำหนดรูปแบบแนวคิดแห่งอนาคต ด้วยธรรมชาติของเศรษฐศาสตร์ที่เป็นสากลและมีการบูรณาการมากยิ่งขึ้น มุมมองระดับนานาชาติจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย คุณจะได้เข้าร่วมการอภิปรายซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสียงและความคิดเห็นของคุณจะมีค่าอย่างมาก

Two students talking on the balcony with skyscrapers at the back

สิ่งที่ได้จากการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร

เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค

หลักสูตรด้านเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่แบ่งการเรียนรู้ออกเป็นสองส่วน ได้แก่ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นวิชาว่าด้วยการศึกษาวิธีที่แต่ละฝ่าย ได้แก่ ผู้คน กลุ่ม และบรรดาธุรกิจ เจรจาทางธุรกิจระหว่างกันโดยใช้ทรัพย์สินของตนเอง ในขณะที่เศรษฐศาสตร์มหภาคมุ่งเน้นไปที่ระบบเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้นคุณจะสำเร็จการศึกษาไปพร้อมความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับใหญ่สุดไปจนถึงเล็กสุด

ประวัติศาสตร์ของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

คุณจะได้เจาะลึกลงไปดูว่าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในแต่ละยุคมีวิวัฒนาการและความเป็นมาอย่างไร ทำให้เข้าใจแนวปฏิบัติของทั้งภาครัฐ ธุรกิจ และองค์กรต่าง ๆ และได้เรียนรู้ความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์ ตลอดถึงทิศทางในปัจจุบัน ผ่านการเรียนรู้จากนักคิดคนสำคัญไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ จึงเป็นการเตรียมพร้อมตัวคุณอย่างดีที่สุดในการก้าวสู่การทำงาน

เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจของมนุษย์ในการใช้ทรัพย์สินของตนเป็นหลัก หลักจิตวิทยาในการใช้เงินอาจเป็นประเด็นที่สำคัญมากเมื่อคำนึงถึงการสร้างแบบจำลองระบบและทฤษฎีต่าง ๆ ดังนั้นคุณจะได้เรียนรู้เรื่องความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดที่มีต่อสังคมและผู้คน ตั้งแต่ทฤษฎีเกมไปจนถึงสวัสดิการและตัวเลือกของผู้บริโภค

เรียนรู้ทักษะที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

คุณจะได้พัฒนาทักษะเฉพาะด้านต่าง ๆ มากมายที่นำไปต่อยอดได้ ตั้งแต่การวิเคราะห์และสถิติ ไปจนถึงการวิจัยและการนำเสนอผลงาน ซึ่งเป็นชุดทักษะที่นายจ้างต้องการ และนั่นก็หมายความว่าคุณสามารถสมัครงานที่ท้าทายได้ทุกที่ในโลก

อาชีพยอดนิยมสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่

 • นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 • นักบัญชีวิชาชีพ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล
 • นักเศรษฐศาสตร์
 • ผู้ตรวจสอบ
 • นักวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน
 • นักวิเคราะห์การลงทุน
 • นักวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเมือง
 • ผู้จัดการความเสี่ยง
 • นักสถิติ
 • นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

เดินตามรอยเท้าคนดัง

สหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงอย่างยาวนานในการให้การศึกษาแก่ผู้นำของโลก ซึ่งบุคคลหลายท่านได้เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาเอก และด้วยวิชานโยบายสังคมและวิชาตลาดการเงินล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐศาสตร์ จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการทำงานได้อย่างไร้ขีดจำกัด

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้

ศึกษาต่อด้านบัญชีและการเงินในสหราชอาณาจักร

หากคุณเก่งและรักเรื่องตัวเลข มีหลักสูตรการบัญชีและการเงินชั้นนำในสหราชอาณาจักรให้เลือกมากมาย

ศึกษาต่อด้านธุรกิจในสหราชอาณาจักร

หากคุณมีแผนการอันยิ่งใหญ่สำหรับอาชีพทางธุรกิจ คุณจะพบว่าสหราชอาณาจักรเป็นที่ที่ดีที่สุดในการเตรียมความพร้อมสำหรับคุณ

การศึกษาด้านการตลาดในสหราชอาณาจักร

หากคุณต้องการคาดการณ์ความนิยมที่กำลังจะเกิดขึ้น สร้างประสบการณ์แสนพิเศษให้กับลูกค้า และขับเคลื่อนการขาย คุณจะทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างดีในสหราชอาณาจักร

Sign up to our newsletter

Get the latest updates and advice on applications, scholarships, visas and events.