คู่มือการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรสำหรับอาจารย์แนะแนวในโรงเรียนนานาชาติ

สหราชอาณาจักรได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับสองของโลกสําหรับการศึกษาต่อในต่างประเทศ ในแต่ละปีมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 500,000 คนเลือกที่จะศึกษาที่สหราชอาณาจักร มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาที่หลากหลายและมีคุณภาพ ตั้งแต่มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่มีหลายคณะไปจนถึงสถาบันเฉพาะทางขนาดเล็กและวิทยาลัยศิลปะการแสดง

คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คำแนะนำกับอาจารย์แนะแนวในโรงเรียนนานาชาติในการให้คําปรึกษาแก่นักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร ข้อมูลต่อไปนี้มาจากคำถามที่เราเคยได้รับจากอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนนานาชาติ

School counsellor giving advice to student

อาจารย์แนะแนวกำลังให้คำปรึกษากับนักเรียน

การศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร - คําถามที่พบบ่อย

เว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

UCAS undergraduate: international and EU students

UKCISA Brexit advice

UKCISA Can you work?

Sign up to our newsletter

Get the latest updates and advice on applications, scholarships, visas and events.