คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโควิด-19

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อนักเรียนต่างชาติในคำถามที่พบบ่อยของเรา

Sign up to our newsletter

Get the latest updates and advice on applications, scholarships, visas and events.