เดินทางสูความสำเร็จด้านธุรกิจไปกับเรา 

นักศึกษาต่างชาติที่มีความฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง สหราชอาณาจักรจะเป็นคำตอบของทุกความต้องการของการเรียนสาขาธุรกิจ ทั้งคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับและค่าเรียนที่ลงตัว 

สหราชอาณาจักรมีชื่อมายาวนานเรื่องการสร้างธุรกิจระดับนานาชาติ และเป็นหนึ่งในเป้าหมายทางการศึกษาธุรกิจของผู้เรียนจากทั่วโลก และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องมาหลายศตวรรษ ปัจจุบันสถาบันสอนธุรกิจกว่า 100 แห่ง โดยมี 4 แห่งที่ติด 1 ใน 10 ของโรงเรียนธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก และยังมีมหาวิทยาลัยที่สอนหลักสูตรธุรกิจกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  

เรียนหลักสูตรธุรกิจระดับโลกในราคาเบา ๆ 

การเรียนหลักสูตรธุรกิจในสหราชอาณาจักรขึ้นชื่อเรื่องราคาค่าเล่าเรียนที่สมเหตุสมผล ด้วยหลักสูตรปริญญาโทและ MBA ที่ใช้เวลาเรียนเพียง 1 ปี ทำให้คุณสามารถออกไปสร้างธุรกิจของตัวเองหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรระดับโลกได้เร็วยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนกับเหล่านักธุรกิจที่น่าทึ่งที่สุด ที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจในภาคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้นำแนวคิดมาปรับให้เข้ากับธุรกิจตนเอง ได้ฝึกฝนการแก้ปัญหาภายใต้แนวคิดแบบสากลที่มาจากความเห็นของผู้เรียนที่มาจากบริบทที่หลากหลายจากทั่วโลก 

ไม่ว่าคุณจะสนใจธุรกิจในบริบทใด การเรียนที่สหราชอาณาจักรจะนำคุณไปสู่ความสำเร็จในทางที่คุณเลือก 

จะได้เรียนอะไรบ้าง? 

การเงิน

การเรียนธุรกิจจะมีพื้นฐานจากความเข้าใจวิชาการเงินในการดำเนินธุรกิจ อาทิ เศรษฐศาสตร์และการบัญชีพื้นฐานที่เจ้าของธุรกิจทุกคนต้องเรียนรู้ 

ระบบกลยุทธ์และข้อมูล

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้องค์ความรู้ของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่การเขียนแผนธุรกิจ หรือการสร้างรูปแบบการตัดสินใจทางธุรกิจ ไปจนถึงเงื่อนไขที่จำเป็นในการทำธุรกิจข้ามชาติ 

การจัดการด้านทรัพยากรบุคคลและกฏหมาย

การเรียนหลักสูตรธุรกิจของสหราชอาณาจักรจะให้คุณได้เรียนรู้องค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจซึ่งครอบคลุมรายละเอียดด้านทรัพยากรบุคคล กฎหมาย และสัญญาต่าง ๆ  

การตลาดและดิจิทัล

หลายหลักสูตรมีรายวิชาเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์สินค้าและการทำการตลาดที่เน้นแบบดิจิทัลเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจ E-commerce 

ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และประมวลผล

ทักษะการแก้ปัญหาเป็นหัวใจสำคัญของผู้ประกอบการ การเรียนที่สหราชอาณาจักรจะฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการและเหตุผล เพื่อจะเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจในการวางแนวทางบริหารองค์กรต่อไป 

ธุรกิจในสหราชอาณาจักร 

ด้วยทำเลที่ตั้ง ภาษา และเขตเวลา มีส่วนทำให้ประเทศสหราชอาณาจักรเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของโลก 

บัณฑิตสาขาธุรกิจจากสหราชอาณาจักรได้ประโยชน์จากการเรียนในประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ และนายจ้าง ทั้งนี้ คุณวุฒิด้านธุรกิจขิงเราไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในแวดวงของธุรกิจแล้ว แต่บัณฑิตยังสามารถทำงานในภาคสาธารณะและการกุศลได้อีกด้วย มีนักศึกษามากมายที่ได้ร่วมงานกับองค์กรการกุศล เอ็นจีโอ หลังจบการศึกษา 

ผู้เรียนจะได้เห็นแง่มุมทางธุรกิจที่หลากหลาย มีความสุขกับปรสบการณ์ใหม่ ๆ และธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่มีในสหราชอาณาจักร และที่สำคัญตือการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งเป็นหัวใจในการติดต่อทางธุรกิจด้วย เมื่อเรียนจบคุณจะมีทักษะที่เพียบพร้อมทั้งวิชาการและการสื่อสารพร้อมที่จะออกไปทำงาน