Commonwealth scholarship เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับนานาชาติ มันอาจจะเป็นทุนที่ใช่สำหรับคุณ

รัฐบาลสหราชอาณาจักรมีสัญญาในการพัฒนาประเทศในกลุ่ม Commonwealth ที่จะมอบทุนระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาของสหราชอาณาจักรให้กับนักศึกษาราว 800 คน เป็นประจำทุกปี  

หากคุณมาจากประเทศในกลุ่ม Commonwealth และเชื่อว่าคุณมีความสามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านบวกให้กับโลกใบนี้ แต่ยังขาดทุนทรัพย์เพื่อเรียนต่อในสหราชอาณาจักร สามารถลองสมัครทุนนี้ได้  

ทุน Commonwealth Scholarship คืออะไร?

Commonwealth Scholarship เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในประเทศกลุ่ม Commonwealth ได้เรียนหลักสูตรปริญญาโทในสถาบันของสหราชอาณาจักรเพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่โดยไม่จำกัดรูปแบบการเรียน

ทุนนี้เป็นทุนการศึกษาเก่าแก่ที่ส่งเสริมวัตถุประสงค์ของประเทศอังกฤษด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ มีขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีนักเรียนที่มีความสามารถได้เข้ามาเรียนในสหราชอาณาจักรเพื่อต่อยอดการพัฒนาในประเทศต่าง ๆ อย่างยั่งยืน

มีขั้นตอนอย่างไร?

เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกในสาขาต่าง ๆ โดยมีการกำหนดทุนการเรียนชัดเจนในรูปแบบการเรียนต่าง ๆ เช่น การเรียนปกติ และการเรียนทางไกล (มีทุนสำหรับระดับปริญญาตรีสำหรับผู้ที่อาสัยใน St Helena) 

เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน กล่าวคือ สนับสนุนค่าเทอม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสหราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายรายเดือนในช่วงที่ศึกษา หรืออาจมีทุนเพิ่มเติมให้เพื่อซื้อเครื่องกันหนาว การเขียนวิทยานิพนธ์ การออกภาคสนาม การไปเยี่ยมครอบครัว และค่าตั๋วเครื่องบินกลับประเทศในช่วงปิดเทอม

มีเงื่อนไขคือต้องเรียนให้จบภายในระยะเวลาหนึ่งปีในสถาบันการศึกษาของสหราชอาราจักร โดยไม่มีข้อผูกมัดถึงสาขาที่เรียน แต่ทั้งนี้ทุนจะพิจารณาผู้สมัครที่ต้องการเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาก่อน  

ทุนนี้สำหรับใคร?

ผู้สมัครทุนจะต้องเป็นพลเมืองของประเทศในกลุ่ม Commonwealth หรือผู้ที่สถานะผู้ลี้ภัยหรือผู้ที่ได้รับคุ้มครองภายใต้รัฐบาลอังกฤษ

ต้องจบปริญญาตรีเกียรตินิยมขึ้นไป หรือผู้ที่สำเร็จระดับปริญญาโทแล้วกรณีต้องการสมัครทุนสำหรับปริญญาเอก และต้องเป็นผู้ที่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอในการเรียนที่สหราชอาราจักรด้วยตนเอง 

สมัครอย่างไร

สมัครผ่าน National Nominating agency โดยแต่ละประเทศจะมีองค์กรที่จะทำการคัดเลือกของตนเอง โดยใช้มาตรฐานและหลักการที่กำหนดเองในแต่ละประเทศ และหลักสูตรที่ต้องการเรียนนั้นจะต้องอยู่ในสถาบันพันธมิตรกับ Commonwealth Scholarship Comission และถ้าผู้เรียนได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว หรือหน่วยงาน Commonwealth สามารถสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยในนามของผู้เรียนได้ จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการส่งใบสมัครออนไลน์ที่ Commonwealth Scholarship Commission เว็บไซต์ในประเทศของคุณ โดยใบสมัครจะถูกส่งไปโดยตรงที่ National Nominating agency ในประเทศของคุณ 

ต้องใช้อะไรในการสมัครบ้าง?

ในการสมัครต้องใช้สำเนาหนังสือเดินทาง ใบผลการเรียน ใบปริญญา หรือหนังสือตอบรับเข้าเรียน (หากมี) 

เปิดรับสมัครถึงเมื่อไหร่?

การรับสมัครจะเปิดถึงช่วงราวเดือนธันวาคมของทุกปี 

โปรดตรวจสอบข้อมูลล่สสุดได้ที่ Commonwealth Scholarship Commission เว็บไซต์ ที่มีข้อมูลล่าสุดของปี 2019/20