ศึกษาต่อด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ การก่อสร้าง และการวางผังเมืองใน สหราชอาณาจักร

รากฐานสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

หากคุณสนใจด้านการก่อสร้าง สหราชอาณาจักรเป็นที่ที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นอาชีพระดับโลกอย่างแท้จริง ด้วยหลักสูตรด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ การก่อสร้าง และการวางผังเมืองหลายร้อยสาขาวิชาให้เลือกเรียน เรามีข้อมูลเชิงลึกทางวิชาการ การสอนที่สร้างแรงบันดาลใจ และเครือข่ายในอุตสาหกรรมที่คุณจำเป็นต้องใช้เริ่มต้นชีวิตการทำงานของคุณ

เราได้รังสรรค์สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ มากว่าหลายพันปี และเป็นที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายแห่ง ตั้งแต่มหาวิหารเซนต์พอล และพระราชวังบักกิงแฮม ไปจนถึงอาคารเลขที่ 30 ถนนเซนต์แมรีแอ็กซ์หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “เดอะเกอร์คิน” ด้วยความรู้ทางวิชาการและทางอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ตลอดจนความหลงใหลด้านสิ่งปลูกสร้าง ด้วยความรู้ทางด้านวิชาการและเครือข่ายในภาคอุตสาหกรรมผสานกับความชอบและหลงใหลในศาสตร์นี้ สหราชอาณาจักรจึงทำให้ความสำเร็จในการทำงานของคุณเป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินเอื้อม

เริ่มต้นด้วยเรื่องของโครงสร้างที่ไม่ธรรมดา

นอกจากมรดกทางสถาปัตยกรรมของสหราชอาณาจักรจะยิ่งใหญ่แล้ว อุตสาหกรรมในภาคส่วนนี้เพียงอย่างเดียวยังนำรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรถึง 3.6 พันล้านปอนด์และสร้างงานถึง 44,000 ตำแหน่ง ผนวกกับการที่มีอุตสาหกรรมการก่อสร้างมูลค่า 1.10 แสนล้านปอนด์ต่อปี สหราชอาณาจักรจึงพร้อมถ่ายทอดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากมายให้แก่คุณ

ไม่ว่าคุณจะหลงใหลในเรื่องใดก็ตาม คุณจะได้พบกับผู้คนที่มีความรู้สึกนึกคิดตรงกันทั้งในและนอกหลักสูตร อันที่จริงแล้วเครือข่ายวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างของสหราชอาณาจักรขยายครอบคลุมไปทั่วทุกมุมโลก เมื่อคุณได้ศึกษาในสหราชอาณาจักร คุณจะพบประตูแห่งโอกาสที่เปิดรับคุณเสมอไม่ว่าจะไปที่ใด

วางแผนปูทางสู่ความสำเร็จ

ชื่อเสียงด้านวิชาการในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการก่อสร้างของสหราชอาณาจักรนับว่าอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก ด้วยสถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ดีที่สุดของโลกถึงสองแห่ง ได้แก่ Manchester School of Architecture และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นสถาปนิกยังมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศให้เลือกเรียนถึง 46 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยเหล่านี้ผลิตบัณฑิตด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่โดดเด่นปีละประมาณ 4,500 คน บัณฑิตทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีด้วยทักษะระดับโลกที่จำเป็นต่อการจัดการโครงการในทุกที่ อย่างไรก็ตาม การแข่งขันนั้นอยู่ในระดับสูงโดยมีผู้สมัครเฉลี่ยประมาณ 24,000 คนต่อปี ดังนั้นคุณต้องสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเองเพื่อจะได้มีโอกาสเข้าศึกษาได้

นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง ภูมิสถาปัตย์ หรือการวางผังเมือง การวางผังชนบท หรือการวางผังภูมิภาคสามารถเพิ่มพูนทักษะได้ในหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งมีแนวทางการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและเป็นแขนงที่สหราชอาณาจักรมีชื่อเสียง นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ประกอบอาชีพต่าง ๆ และได้รับผลตอบแทนค่อนข้างสูง และยังมีโอกาสสู่ความก้าวหน้าในการทำงาน

A group of students working on an architectural model

ศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรแล้วจะได้อะไรบ้าง

สถาปัตยกรรมศาสตร์

วุฒิด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ของสหราชอาณาจักรปกติจะต้องใช้เวลาศึกษาอย่างน้อยเจ็ดปีโดยแบ่งออกเป็นสามช่วง การศึกษาจะครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่การเขียนแบบและการทำโมเดล ไปจนถึงทักษะด้านคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ และทักษะคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น ตลอดจนความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเรื่องวัสดุต่าง ๆ ทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานจริงในโครงการก่อสร้างและการปรับปรุงอาคารทุกประเภท

การวางผังเมือง

สำหรับหลักสูตรด้านการวางผังในสหราชอาณาจักร คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและการออกแบบการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่พื้นที่ทางอากาศและน้ำไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐาน ในหลักสูตรนี้คุณจะเข้าใจอย่างถ่องแท้เรื่ององค์ประกอบทางรัฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับการวางผังเมือง ดังนั้นคุณจะได้เตรียมความพร้อมเพื่อช่วยจัดการกับความท้าทายของจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก

การก่อสร้าง

หลักสูตรด้านการก่อสร้างของสหราชอาณาจักรค่อนข้างครอบคลุมแง่มุมสำคัญของกระบวนการก่อสร้าง เช่น วัสดุ เทคนิค และงบประมาณ ตลอดจนการสำรวจปริมาณและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เนื่องจากการก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญในหลายประเทศทั่วโลก การศึกษาในวิชานี้จึงปูทางไปสู่อาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี เช่น ปริญญาโทสาขาการจัดการการออกแบบก่อสร้าง ปริญญาโทสาขาการจัดการและการพัฒนาสินทรัพย์ หรือปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง

การรับรองจาก RIBA

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์หลายหลักสูตรในสหราชอาณาจักรได้รับการรับรองจาก RIBA หรือ Royal Institute of British Architects (สมาคมสถาปนิกอังกฤษ) ทำให้ผู้เรียนได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น RIBA Studio ซึ่งอนุญาตให้นักศึกษาที่เรียนถึงส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของหลักสูตรแล้วได้ศึกษาจากทางไกลพร้อมทั้งทำงานจริงเต็มเวลาควบคู่ไปด้วย

เครือข่ายในอุตสาหกรรม

ส่วนใหญ่สถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสหราชอาณาจักรมีเครือข่ายแน่นแฟ้นกับบริษัทสถาปนิกชั้นนำในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล ซึ่งรับรองว่าคุณจะเข้าถึงเครือข่ายพันธมิตรที่ยอดเยี่ยม การทำความรู้จักกับเหล่ามืออาชีพทำได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การฟังบรรยายจากวิทยากรรับเชิญในสถานศึกษา ไปจนถึงการรับฟังข้อคิดเห็นต่อแฟ้มผลงาน การฝึกอบรม และการทำงานในตำแหน่งชั่วคราว

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้

ศึกษาต่อด้านศิลปะและการออกแบบในสหราชอาณาจักร

หากคุณใฝ่ฝันจะเป็นศิลปินในสาขาวิจิตรศิลป์หรือนักออกแบบกราฟิก สหราชอาณาจักรมีการสอน สถานศึกษา และแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดกำลังรอคอยคุณอยู่

ศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จากสหราชอาณาจักรเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ด้วยมหาวิทยาลัยระดับโลกและวัฒนธรรมแห่งการสร้างนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

ศึกษาต่อด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในสหราชอาณาจักร

หากคุณกำลังมองหาวิธีใช้ความชำนาญด้านวิศวกรรมเพื่อสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ต่อโลกของเรา หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของสหราชอาณาจักรเหมาะสำหรับคุณ

Sign up to our newsletter

Get the latest updates and advice on applications, scholarships, visas and events.