บริการสำหรับนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

A man in wheelchair

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรต้อนรับนักศึกษาที่ทุพพลภาพและนักศึกษาปกติอย่างเท่าเทียมกัน กฎหมายกำหนดให้สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดในวิทยาเขตต้องเข้าถึงได้โดยทุกคน และสถานศึกษาต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อนักศึกษาทุพพลภาพ

กฎหมายเหล่านี้ใช้กับศึกษาต่างชาติในลักษณะเดียวกับที่ใช้กับนักศึกษาที่เป็นพลเมืองสหราชอาณาจักร

รับคำแนะนำและการช่วยเหลือ

ก่อนที่คุณจะลงทะเบียนเรียนหลักสูตรในสหราชอาณาจักร เราขอแนะนำให้คุณติดต่อมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่คุณเลือกเพื่อแจ้งความต้องการของคุณและถามคำถามต่อไปนี้:

นักศึกษาผู้มีความพิการทางร่างกาย

  • วิทยาเขตสามารถเข้าถึงได้มากแค่ไหน สถาบันส่วนใหญ่มีเส้นทางรอบอาคารที่เป็นมิตรกับผู้ใช้เก้าอี้รถเข็น ทว่าอาคารเก่าบางแห่งอาจมีปัญหา
  • มีความช่วยเหลืออะไรบ้างในด้านการสอบและการเรียน คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเวลาเพิ่มเติมระหว่างการสอบและความช่วยเหลือในชั้นเรียน

นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น

  • มีความช่วยเหลืออะไรบ้างในด้านการสอบและการเรียน คุณอาจมีสิทธิ์เข้าถึงความช่วยเหลือ เช่น ข้อความอักษรเบรลล์ บันทึกการเรียนการสอน เทคโนโลยีการแปลงข้อความเป็นคำพูด บริการถอดความ และซอฟต์แวร์ขยายขนาด นอกจากนี้คุณอาจขอเวลาเพิ่มเติมระหว่างการสอบได้ด้วย

นักศึกษาผู้มีความพิการทางการได้ยิน

  • มีภาษามือในภาษาอะไรบ้าง โดยทั่วไปแล้ว ผู้ใช้ภาษามือในสหราชอาณาจักรใช้ภาษามือแบบอังกฤษ แต่คุณอาจต้องการตรวจสอบว่ามีภาษามือในภาษาอื่น ๆ ด้วยหรือไม่
  • สามารถรับความช่วยเหลือในระหว่างการบรรยายและการสัมมนาได้หรือไม่ คุณอาจขอความช่วยเหลือจากผู้ที่จดบันทึกหรือขอคำบรรยายที่พิมพ์ออกมา ห้องบรรยายและห้องเรียนหลายแห่งจะมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการช่วยฟัง ดังนั้น จึงควรสอบถามมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับอุปกรณ์เหล่านี้ด้วย

นักศึกษาที่มีภาวะบกพร่องด้านการอ่าน

  • จะต้องทำแบบประเมินภาวะบกพร่องด้านการอ่านหรือไม่ แม้ว่าคุณจะได้รับแจ้งแล้วว่าคุณมีภาวะบกพร่องด้านการอ่าน คุณก็อาจถูกขอให้ทำแบบประเมินอีกครั้งเพื่อช่วยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าคุณต้องการความช่วยเหลือใดและจะช่วยเหลือคุณได้ดีที่สุดอย่างไร คุณยังสามารถขอรับการประเมินได้หากคุณสงสัยว่าตนเองมีภาวะบกพร่องด้านการอ่านแต่ยังไม่เคยรับการทดสอบมาก่อน
  • มีการสอบและการช่วยเหลืออะไรบ้างในการเรียน คุณอาจมีสิทธิ์ได้เรียนกับอาจารย์พิเศษ มีแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม และได้เวลาเพิ่มเป็นพิเศษในการทำแบบทดสอบและข้อสอบ
  • ตรวจสอบว่ามีความช่วยเหลืออะไรอื่น ๆ อีกบ้าง มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยบางแห่งอาจมีบริการจัดให้คำปรึกษาหรือการพบแพทย์เป็นประจำด้วย

ทุนการศึกษาและการสนับสนุนทางการเงิน

สหราชอาณาจักรมีทุนการศึกษาและแผนช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ทุพพลภาพและมีความต้องการพิเศษด้านการศึกษา โครงการเหล่านี้อาจดำเนินการโดยรัฐบาลสหราชอาณาจักรหรือรัฐบาลระหว่างประเทศ องค์กรการกุศลหรือธุรกิจต่าง ๆ หรือโดยมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนในสหราชอาณาจักร

สามารถสอยถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอาจารย์ผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คุณยังสามารถติดต่อสถาบันที่คุณต้องการสมัครได้โดยตรง เพื่อสอบถามเกี่ยวกับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือทางการเงินอื่น ๆ ที่มีให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือทางการเงิน

Sign up to our newsletter

Get the latest updates and advice on applications, scholarships, visas and events.