เส้นทางอาชีพสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริ่มต้นที่นี่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน เช่นนั้น การเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สหราชอาณาจักรก็มีพลังที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้เช่นกัน หากคุณฝันที่จะทำงานในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สหราชอาณาจักรคือที่ที่คุณจะได้เริ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต 

ประเทศสหราชอาณาจักรเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ความรู้และการค้นพบใหม่เกิดขึ้นจากสถาบันการศึกษา ที่มีบุคลากรผู้สอน ห้องปฏิบัติการอันยอดเยี่ยม และไม่มีที่ไหนที่จะมีทุดอย่างครบครันเหมือนกับที่นี่ 

สหราชอาณาจักรถือเป็นที่บ่มเพาะกลุ่มบุคคลที่เป็นหัวกะทิ และมีสถาบันการศึกษาถึง 3 แห่งที่ขึ้นแท่น 1 ใน 10 สถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลก มีนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ 91 ท่าน ที่ได้รับรางวัลโนเบล และ 38% ที่เดินทางมาศึกษาที่สหราชอาณาจักร  

ถ้าคุณอยากเรียนคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ การเรียนที่สหราชอาณาจักรจะตอบทุกโจทย์ของคุณ 

คุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง?

การเรียนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสหราชอาณาจักรไม่เคยเป็นรองที่ไหน คุณจะมั่นใจได้ว่าจะได้เรียนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติที่มีความทันสมัย และก้าวไปสู่สายอาชีพที่มีความน่าตื่นเต้นมากเท่าที่คุณจะจินตนาการได้ 

วิชาเคมี

การเรียนสาขาเคมีจะเปิดโลกใหม่และเส้นทางอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นมากทราสุดสาขาหนึ่ง ทักษะที่ผู้เรียนได้จะช่วยให้คุณสร้างงานวิจัยใหม่ ๆ ออกมาในฐานะนักเคมีชีวะ ที่มีผลงานการสร้างยาใหม่ ๆ ที่สามารถช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากได้ หรือการศึกษาเพื่อให้เข้าใจวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการต่อสู้กับอาชญากรในรูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีด้ายนิติวิทยาศาสตร์ 

มาร่วมค้นหาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาเคมีที่มีกว่า 1,000 หลักสูตรในสหราชอาณาจักรที่ใช่สำหรับคุณบนเว็บไซต์ UCAS หรือหลักสูตรปริญญาโทกว่า 300 หลักสูตรในเว็บไซต์ Prospects 

วิชาชีวะวิทยา

หากคุณสนใจการเรียนวิชาชีวะวิทยา คุณก็สามารถที่จะพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนเรียนแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ การสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับพันธุกรรม หรือโภชนาการได้ในอนาคต แต่หากคุณมีความสนใจในธรรมชาติและสัตว์ต่าง ๆ ก็สามารถเบนเข็มไปศึกษาด้านสัตววิทยาหรือพฤกษศาตร์ได้

มาร่วมค้นหาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาเคมีที่มีกว่า 2,000 หลักสูตรในสหราชอาณาจักรที่ใช่สำหรับคุณบนเว็บไซต์ UCAS 

 

หรือหลักสูตรปริญญาโทกว่า 700 หลักสูตรในเว็บไซต์ Prospects 

วิชาฟิสิกส์

สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมหรือวิศวกรรมศาสตร์จะให้ความสำคัญกับวิชาฟิสิกส์เป็นอันดับต้น ๆ ก็เพราะความรู้ทางฟิสิกส์คือกลไกสำคัญของอุตสาหกรรม และมีบัณฑิตจำนวนมากที่ได้ทำงานเกี่ยวกับการสร้างพลังงาน เช่น พลังงานนิวเคลียร์ และเทคโนโลยีแสงอาทิตย์ คุณสามารถที่จะผลักดันแนวคิดเชิงทฤษฎีทางคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ทฤษฎีเพื่อเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือจักรวาลได้ด้วยวิชาภูมิศาสตร์กายภาพและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 

มาร่วมค้นหาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาฟิลิกส์ที่มีกว่า 1,000 หลักสูตรในสหราชอาณาจักรที่ใช่สำหรับคุณบนเว็บไซต์ UCAS 

หรือหลักสูตรปริญญาโทกว่า 400 หลักสูตรในเว็บไซต์ Prospects 

เทคโนโลยี

อาชีพและตำแหน่งงานต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างมาก เช่น อาชีพวิศวกรและไอที รวมถึงการบินและหุ่นยนต์ 

มีสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีมากมายในสหราชอาณาจักรให้คุณเลือกเรียน เพื่อเดินต่อในสายอาชีพที่คุณต้องการ 

มาร่วมค้นหาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมที่มีกว่า 5,000 หลักสูตรในสหราชอาณาจักรที่ใช่สำหรับคุณบนเว็บไซต์ UCAS 

หรือหลักสูตรปริญญาโทกว่า 1,800 หลักสูตรในเว็บไซต์ Prospects 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสหราชอาณาจักร 

ประเทศสหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เริ่มมีการค้นพบองค์ความรู้สมัยใหม่และการเกิดทฤษฎีต่าง ๆ บนโลกใบนี้ นักปราชญ์ชาวอังกฤษ Francis Bacon ก็เป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้มนุษยชาติได้รู้จักและใช้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเชิงประจักษ์ และทำให้สหราชอาณาจักรเป็นประเทศต้นแบบของการค้นคว้าเพื่อค้นพบสิ่งใหม่อย่างแท้จริง 

การค้บพบกฎแรงโน้มถ่วงของ Isaac Newton และการถือกำเนิดของวัคซีนตัวแรกในโลกโดย Charles Darwin การสร้างเครื่องจักรไอน้ำ โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ การคำนวณ IVF และเครือข่าย world wide web ล้วนเป็นนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักรทั้งสิ้น 

ความมุ่งมั่นที่จะค้นพบสิ่งใหม่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุด และคุณจะใช้ความมุ่งมั่นนี้ต่อไปในการทำงานเพื่อค้นพบองค์ความรู้ใหม่โดยมีความรู้และการศึกษาในสหราชอาณาจักรเป็นเครื่องมือ