งานสายวิศวกรที่ดีที่สุดสำหรับคุณ 

หากคุณเลือกเดินทางสายวิศกร สหราชอาณาจักรคือที่ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เพราะเราเป็นนักประดิษฐ์ที่เชี่ยวชาญ เป็นที่ 5 ของโลกด้านการประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่และที่สำคัญ เราเก่งเรื่องการสอนวิชาวิศกรรมในทุกแขนง! 

วิศวกรเป็นบุคลากรที่เป็นที่ต้องการทั่วโลก อาทิ วิศกรด้านหุ่นยนต์ 

วิศกรคอมพิวเตอร์ วิศกรด้านพลังงานยั่งยืน และวิศกรด้านระบบอัฉริยะของอาคาร และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เป็นใบเบิกทางด้านอาชีพที่มีฐานการทำงานมากมายทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา  หากคุณต้องการมีทักษะ ความรู้ และทัศนคติที่เหมาะกับการเป็นวิศวกร ประเทศสหราชอาณาจักรคือคำตอบ

1 ใน 10 สถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ 3 แห่งเป็นมหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักร แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกเรียนที่ใดในสหราชอาณาจักร คุณจะมั่นใจได้ว่าเรามีมาตรฐานการสอนแบบเดียวกัน ต้องขอบคุณพันธมิตรกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เรามี ที่ทำให้เราโดดเด่นด้านงานวิจัย และโอกาสที่จะให้นักศึกษาทุกระดับได้ใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการเรียนรู้  

พร้อมใส่เกียร์เดินหน้าสู่ความรู้ใหม่ 

นอกจากการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและธุรกิจด้านวิศวกรรมแล้ว หลักสูตรของสหราชอาณาจักรยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการคิดวิธีรับมือกับปัญหาต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์และเป็นการคิดแบบร่วมมือกันกับเจ้าของภาคอุตสาหกรรม

หลักสูตรการเรียนที่หลากหลายของสหราชอาณาจักร มีข้อได้เปรียบเรื่องระยะเวลาการเรียนที่สั้นกว่าประเทศอื่น สามารถจบออกมาทำงานได้เร็ว และมีคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกอีกด้วย 

จะได้เรียนอะไรบ้าง? 

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้องค์ประกอบหลักของวิศวกรรมศาสตร์ เช่น หลักการคำนวณ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุต่าง ๆ จนกว่าคุณจะค้นพบสาขาทางวิศวกรรมที่เป็นตัวตนของคุณเองมากที่สุด

วิศวกรรมการบิน

หากคุณเป็นผู้ที่หลงใหลในกลไกของระบบการบิน นี่อาจเป็นสาขาวิชาที่เหมาะกับคุณ ที่ที่คุณจะได้เรียนรู้หลักทางวิศวกรรมในการสร้างอากาศยานที่ครอบคลุมทั้งการวิจัย การออกแบบ การสร้างและการทดสอบระบบอากาศยาน หรือสามารถเรียนลึกไปในสาขาวิทยาศาสตร์การบิน อากาศพลศาสตร์ แรงขับ หรือการทำการบิน 

วิศกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์กันเพราะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตพลังงานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่จนถึงการจ่ายพลังงานในกิจกรรมทั้งเล็กและใหญ่ ผู้ที่จบสาขานี้สามารถทำงานในโครงการสร้างระบบพื้นฐาน โครงการสร้างแหล่งกำเนิดพลังงาน ระบบคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ หรือธุรกิจการสื่อสาร 

วิศวกรรมเคมี

หากคุณเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้วิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี และอยากรู้ว่ากระบวนการด้านเคมีและชีววิทยาจะสามารถสร้างสารหรือวัสดุใหม่ ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้อย่างไร นี่เป็นสาขาสำหรับคุณ ผู้เรียนจะต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการค้นพบด้านการผลิตวัสดุหรือผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คน 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศกรคอมพิวเตอร์คือบุคคลที่ออกแบบและทดสอบระบบการทำงานของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ เป็นสาขาที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ไว้ด้วยกัน มีสาขาย่อยมากมายให้เลือกเรียนตามความเหมาะสมของงาน อาทิ คอมพิวเตอร์กราฟฟิคและการออกแบบเครื่องควบคุมขนาดเล็ก 

วิศกรรมโยธา

หน้าที่ของวิศกรโยธาคือการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานโดยมากเป็นการก่อสร้างขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยองค์ความรู้ของวิศวกรรมโยธาจะครอบคลุมตั้งแต่เครื่องจักร ระบบไฮดรอลิกส์ ธรณีเทคนิค รวมถึงการวิเคราะห์ทางสถิติ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างแนวทางแก้ปัญหาสำหรับสถานการณ์การใช้พื้นที่โดยคนจำนวนมาก 

วิศกรรมเครื่องกล

เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เก่าแก่ที่สุดของโลก ผู้เรียนจะได้เรียนระบบการออกแบบเครื่องจักรรวมถึงขั้นตอนการดูแลรักษา โดยจะได้เรียนหลักการต่าง ๆ อาทิ อุณหพลศาสตร์ พลศาสตร์ของไหลื การวิเคราะห์ความเครียดและการวาดเชิงเทคนิค เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจงานด้านหุ่นยนต์ การคมนาคมขนส่ง งานสายการผลิต และแมคคาทรอนิกส์ 

วิศวกรรมศาสตร์ในสหราชอาณาจักร 

บริษัททั่วโลกชื่นชอบบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์จากสหราชอาณาจักร เพราะพวกเขามีทักษธและความมุ่งมั่นในสาขาวิชาที่ได้รับการปลูกฝังมาอย่างดีจากสถาบันจากรุ่นสู่รุ่น  นับตั้งแต่ยุคของการค้นพบและปฏิวัติอุตสาหกรรม พัฒนามาถึงการสร้างอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก ถือได้ว่าวิศวกรรมเป็นส่วนหนึ่งของชาวอังกฤษไปแล้ว 

นั่นเป็นเพราะวิศวกรรมช่วยสร้างเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกไว้ด้วยกัน นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเดินทางไปทั่วโลกเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และเชื่อว่าเราสามารถสร้างทุกอย่างได้ การเรียนที่สหราชอาณาจักรคุณจะได้รับคุณค่านี้ติดตัวไป และการอาศัยในสหราชอาณาจักรจะช่วยให้คุณมีประสบการณ์และสามารถค้นพบความรู้ได้ด้วยตนเอง และแวดล้อมเด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี มีความมั่นใจ และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกคนและทุกที่บนโลก 

มาสร้างอนาคตที่ยอดเยี่ยม เริ่มวันนี้ด้วยการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์กับเรา