ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Alumni Awards และคำประกาศความเป็นส่วนตัว

บทนำ

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นกติกาการสมัครเข้าชิงรางวัล Study UK Alumni Awards 2022-23 (ข้อกำหนดและเงื่อนไข) และวิธีที่เราจัดเก็บและใช้ข้อมูลที่คุณให้เราไว้ผ่านแบบฟอร์มใบสมัครของคุณ ผู้สมัครทุกคนต้องคลิก ‘Yes, I accept’ (ใช่ ฉันยอมรับ) ในทุกช่องในหน้าส่งใบสมัครเพื่อส่งใบสมัครและให้ได้รับการพิจารณาสำหรับรางวัล Study UK Alumni Awards

คำประกาศความเป็นส่วนตัว

บริติช เคานซิลปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหราชอาณาจักรและกฏหมายลักษะเดียวกันในประเทศอื่น ๆ ที่เป็นไปเพื่อส่งเสริมการดำเนินการที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครให้ไว้จะถูกใช้โดย บริติช เคานซิล เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการรางวัล Alumni Awards ข้อมูลจะถูกใช้โดยกรรมการเพื่อประเมินใบสมัครตามเกณฑ์การตัดสินที่ระบุไว้ในข้อ 4 ของกติกาการแข่งขัน จดหมายอ้างอิงจะต้องได้รับการตรวจสอบดังระบุไว้ในข้อ 6 ของกติกาการแข่งขัน พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลคือการประมวลผลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญา (ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแข่งขัน)

จะมีการแบ่งปันข้อมูลในใบสมัครทั้งหมดกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่ผู้สมัครเคยศึกษา บริติช เคานซิล ยังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานคัดเลือกภายนอก หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง และหน่วยงานเจ้าของทุนของผู้สมัคร เมื่อจำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อมูลที่ บริติช เคานซิล ถือ/แบ่งปันเกี่ยวกับตัวคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและจะถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่นเฉพาะ ดังนี้

• ตามที่แจ้งรายละเอียดในประกาศนี้และในเอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไข (เช่น มหาวิทยาลัยที่คุณเคยศึกษาในสหราชอาณาจักร หน่วยงานมอบทุนการศึกษา หน่วยงานคัดเลือกภายนอก คณะกรรมการตัดสิน และหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงของคุณ) หรือตามคำขอของคุณและโดยได้รับความยินยอมจากคุณ

• เพื่อตรวจสอบหรือป้องกันการฉ้อโกง

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลของสหราชอาณาจักร คุณมีสิทธิ์ขอสำเนาข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ และมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขความไม่ถูกต้องใด ๆ ก็ตามในชุดข้อมูลนั้น หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนต่อผู้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวด้วย หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงาน บริติช เคานซิล ในพื้นที่ของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของเรา: https://www.britishcouncil.org/privacy เราจะเก็บข้อมูลของคุณทั้งหมดไว้อย่างปลอดภัยและจะลบทิ้งหลังจากผ่านไปเจ็ดปีตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของ บริติช เคานซิล (เว้นแต่คุณจะเลือกเข้าร่วมในเครือข่ายศิษย์เก่าตามข้อ 13 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง คุณจะได้รับข้อมูลและการติดต่อจากบริติช เคานซิลไปโดยไม่มีการกำหนดระยะเวลา)

กฏการสมัคร

ผู้สมัครรับรางวัล Alumni Award จะต้อง:

• ยอมรับความรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสประจำตัวผู้ใช้ (ที่อยู่อีเมล) และรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าถึงพอร์ทัล Alumni Awards

• แจ้ง บริติช เคานซิล เกี่ยวกับการใช้รหัสประจำตัวผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

• ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันทุกประการ และไม่ทำให้เข้าใจผิด หลอกลวง หรือไม่ถูกต้อง หรือมีแนวโน้มที่จะทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวง ไม่ว่าในแง่มุมใดก็ตาม

• แจ้ง บริติช เคานซิล ทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครในขั้นตอนใด ๆ ระหว่างขั้นตอนการสมัคร

• ผู้สมัครต้องยืนยันความถูกต้องของใบสมัครอีกครั้ง หากได้รับเลือกเป็นผู้เข้ารอบสุดท้าย

หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล บริติช เคานซิล จะไม่สามารถดำเนินการกับใบสมัครของคุณได้

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของรางวัล Study UK Alumni Awards ด้านล่าง และทำเครื่องหมายในช่องในหน้าส่งใบสมัครของคุณเพื่อยอมรับ

Sign up to our newsletter

Get the latest updates and advice on applications, scholarships, visas and events.