จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหลังจากที่คุณสมัคร

A host announcing the winner of Alumni Awards

ใบสมัครและลำดับเวลาในการคัดเลือกผู้เข้ารอบ

  • 1 กันยายน 2022 - เปิดรับสมัครในทุกประเทศ
  • 6 พฤศจิกายน 2022 (เลื่อนมาจาก 28 ตุลาคม) - ปิดรับสมัครเวลา 23.59 น. (เวลาสหราชอาณาจักร) สำหรับทุกประเทศ
  • พฤศจิกายน - ธันวาคม 2022 - การคัดเลือกผู้เข้ารอบ
  • ธันวาคม ถึง มกราคม 2023 - ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายสำหรับรางวัลระดับประเทศ (ในบางประเทศ – ดูรายชื่อทั้งหมดในข้อกำหนดและเงื่อนไข)
  • มกราคม ถึง มีนาคม 2023 - พิธีมอบรางวัล National Alumni Award (ในบางประเทศ - ดูข้อกำหนดและเงื่อนไข)
  • มีนาคม ถึง สิงหาคม 2023 - ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายสำหรับรางวัล Global Alumni Awards และบอกเล่าเรื่องราวผ่านโซเชียลมีเดีย
  • กันยายน 2023 - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Global Alumni Awards

กระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารอบ

จะมีการคัดเลือกผู้สมัคร 30 อันดับแรกในแต่ละภูมิภาคจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งหมดผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการตัดสิน รวมถึงการตัดสินจากคณะกรรมการภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกรรมการระดับภูมิภาคของ บริติช เคานซิล, Universities UK International, Chevening และเครือจักรภพ และมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ซึ่งทั้งหมดจะตรวจสอบใบสมัครที่ไม่เปิดเผยชื่อเพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้ายระดับโลก 28 คน จากนั้นผู้เข้ารอบสุดท้ายทั่วโลกจะได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินทั่วโลกเพื่อเลือกผู้ชนะระดับโลกสี่คน โดยรางวัลแต่ละประเภทจะมีผู้ได้รับรางวัลหนึ่งคน (Science and Sustainability Award, Culture and Creativity Award, Social Action Award, Business and Innovation Award) นอกจากนี้ ประเทศที่เลือกเข้าร่วมกิจกรรมระดับชาติจะจัดคณะกรรมการคัดเลือกของตนเอง ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่อาวุโสจาก บริติช เคานซิล และสถานทูตอังกฤษ/คณะกรรมาธิการระดับสูง เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้ายและผู้ชนะระดับประเทศ รางวัลระดับประเทศทั้งหมดไม่ขึ้นกับรางวัลระดับโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Alumni Awards และคำประกาศความเป็นส่วนตัว

Sign up to our newsletter

Get the latest updates and advice on applications, scholarships, visas and events.