Female student with lab gear

ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิชาการของสหราชอาณาจักรเป็นที่ยอมรับทั่วโลก มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปีและได้รับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้โดยมหาวิทยาลัยของประเทศมีชื่อเสียงในระดับสากล นวัตกรรมการสอนใหม่ ๆ ทำให้บัณฑิตของเราประสบความสำเร็จ มีความสามารถรอบตัว และเป็นที่ต้องการขององค์กรทั่วโลก

มหาวิทยาลัยระดับโลก

มหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรอยู่ในลำดับต้น ๆ ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกมาโดยตลอด  ในปี 2018 Times Higher Education World Rankings ยกย่องให้มหาวิทยาลัยสหราชอาณาจักรถึงสามแห่งติด 1 ใน 10 สถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก โดยมีมหาวิทยาลัย Oxford และ มหาวิทยาลัย Cambridge ติด Top 2  มาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่สูงนี้เป็นแบบเดียวกันทั้งประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยสหราชอาณาจักร 7 แห่ง ติด Top 50 และ 32 แห่ง ติด Top 200 

คุณภาพที่รัฐบาลรับรอง 

สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 162 แห่งของสหราชอาณาจักรจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานที่รัฐบาลกำหนด ทำให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่าสถาบันมีระบบการสอนที่ดีเลิศ และจะได้รับความช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

สหราชอาณาจักรมีการรวบรวมและเปิดเผยรายชื่อสถาบันต่าง ๆ ที่มีอำนาจในการออกคุณวุฒิการศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำข้อมูลไปเปรียบเทียบได้ และมั่นใจว่าคุณวุฒิของตนจะได้รับการยอมรับในประเทศอื่น ๆ นอกสหราชอาณาจักร 

Register of Regulated Qualifications (ระเบียนคุณวุฒิโดยกำกับ)รวบรวมข้อมูลของสถาบันที่มีอำนาจในการออกคุณวุฒิการศึกษาทั้งหมดของสหราชอาณาจักร และคุณวุฒิต่าง ๆ ของอังกฤษ (Ofqual) เวลส์ (Welsh Government)และไอร์แลนด์เหนือ (Ofqual สำหรับคุณวุฒิสายวิชาชีพ และ CCEA Accreditation สำหรับคุณวุฒิอื่นทั้งหมด)สำหรับข้อมูลคุณวุฒิของสก็อตแลนด์ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ  Qualifications Framework

นวัตกรรมด้านการสอน 

รูปแบบการสอนในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรเป็นการผสมผสานการเรียนในห้องเข้ากับนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอิสระทางความคิด มีทักษะการแก้ปัญหา มุ่งมั่น และมีแรงผลักดันในตนเอง ผู้เรียนจะได้เรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็กเพื่อฝึกฝนการแก้ไขปัญหาที่นำมาจากสถานการณ์จริง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในห้อง ห้องปฏิบัติการ หรือการออกทริปนอกสถานที่ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการเรียนต่าง ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย กระดานแบบ interactive และห้องเรียนออนไลน์ 

นอกจากนี้บุคลากรการสอนล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาและอุตสาหกรรมนั้น ๆ และผู้เรียนยังสามารถพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้แบบตัวต่อตัว ยิ่งไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยยังเป็นพันธมิตรกับองค์กรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่นำไปใช้ได้จริง และต่อยอดไปสู่โลกการทำงานผ่านเครือข่ายทางอาชีพ

งานวิจัยชั้นนำระดับโลก

การศึกษาที่มีคุณภาพสูงของสหราชอาณาจักรดึงดูดนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก และช่วยให้งานวิจัยของสหราชอาณาจักรอยู่ในแถวหน้าของโลกอย่างต่อเนื่อง 

สหราชอาณาจักรจัดอยู่ในลำดับที่สองของโลกด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัย 54% ของผลผลิตจากงานวิจัยมีคุณภาพระดับโลก และได้รับการอ้างอิงสูงกว่างานวิจัยจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมัน ญี่ปุ่น และบราซิล  นั่นหมายความว่าคุณจะได้เรียนรู้ร่วมกับบุคคลสำคัญด้านการวิจัย และได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของโลก 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยได้ที่นี่