Chevening scholarship เป็นหนึ่งในทุนการศึกษาของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่มีเกียรติมากที่สุด เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนที่มีการแข่งขันมากที่สุดทุนหนึงด้วย 

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มจำนวน และโอกาสพิเศษสำหรับชีวิตนักศึกษาที่มีศักยภาพในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ และผู้ที่ตัดสินใจเรื่องสำคัญ ในรุ่นต่อไป รวมถึงการคงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหราชอาณาจักร 

ทุน Chevening scholarship คืออะไร?

ทุน Chevening scholarship เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนที่ได้รับการสนับสนุนโดย Commonwealth Office ร่วมกับพันธมิตรจากหน่วยงานอื่น ๆ ทุนมอบให้กับนักศึกษาหรือผู้ที่มีศักยภาพในการก้าวเป็นผู้นำในอนาคต โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีประวัติการศึกษาดีเยี่ยม

เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาของสหราอาณาจักรที่มอบโอกาสการเข้าถึงเครือข่ายทางวิชาการ อาชีพ และวัฒนธรรมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและศิษย์เก่าจากทั่วโลก

ปัจจุบันมีศิษย์เก่าราว 50,000 คน ที่มีโอกาสได้ใช้ความรู้ในการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่โครงการ Chevening ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1983 และโครงการได้กำหนดเป้าหมายที่จะมอบทุน 1,500 ทุน กระจายไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในปีการศึกษา 2020/2021 นี้ ซึ่งยังตอกย้ำนโยบายการให้ความสำคัญด้านศึกษาของสหราชอาณาจักรเพื่อพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ต่อไป 

มีขั้นตอนอย่างไร?

ผู้สมัครจะต้องผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากสถานฑูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่สุด

นอกจากนี้ยังเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนที่รวมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายประจำเดือน และตั๋วเครื่องบินไป-กลับสราชอาณาจักร รวมถึงการได้เข้าร่วมในประชุม สัมมนา เวิร์ช้อป การฝึกงาน งานอาสา หรือการสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา เพื่อผลักดันและเสริมทักษะผู้เรียนในเวทีโลก

ทุนนี้สำหรับใคร ?

Chevening Scholars มีความทะเยอทะยาน มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ มีคุณสมบัติทางวิชาการที่แข็งแกร่ง และมีประวัติที่ยอดเยี่ยมในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่โดดเด่นในประเทศของตน ในหลากหลายสาขาออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทูตของสหราชอาณาจักรในต่างประเทศ 

Chevening Scholarships มอบทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการบรรลุในระดับสูงสุดขณะเดียวกันก็สนับสนุนความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับสหราชอาณาจักรในอนาคต

หากคุณเป็นผู้นำที่มีความทะเยอทะยานในการสร้างและกำลังมองหาประสบการณ์ระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่จะช่วยให้คุณมีการเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับความสำเร็จ ทุนการศึกษา Chevening อาจเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับคุณ

สมัครอย่างไร

สมัครผ่านเว็บไซต์ www.chevening.org/apply โดยต้องเลือกประเทศที่อาศัย ใบสมัครจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียด และจะถูกคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อพิจารณาในรอบต่อไป 

หากใบสมัครของคุณถูกคัดให้เข้ารอบต่อไป ขั้นตอนจากนี้คือการขอหนังสือรับรอง และการเข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการที่สถานฑูต โดยการสัมภาษณ์จะดำเนินเป็นภาษาอังกฤษต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณา คำถามในการสัมภาษณ์จะเกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางอาชีพ และเหตุผลที่ทุน Chevening จะทำให้เป้าหมายของคุณเป็นความจริง และสาขาวิชาที่คุณเลือกเรียนก็จะมีส่วนในการพิจารณาทุนเช่นกัน  

เปิดรับสมัครถึงเมื่อไหร่?

ทุนการศึกษาของปี 2020/2021 จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2019 จนถึงวันที่ 5 พฤษจิกายน 2019 

ประกาศผลทุนในวันที่ 20 มิถุนายน 2020 โดยผู้รับทุนจะเข้าศึกษาในสหราชอาณาจักรในปีการศึกษา September/October 2020