ต้องการรักษาผู้คน? เลือกเรียนหลักสูตรแพทย์กับเรา

หากคุณต้องการทำงานสายการแพทย์ สหราชอาณาจักรคือคำตอบของคุณ เพราะเราเป็นผู้นำด้านการแพทย์มานับศตวรรษและมีองค์ความรู้ที่สามารถช่วยชีวิตผู้คนหลายล้านคน 

การค้นพบของแพทย์ชาวอังกฤษ อาทิ การสร้างวัคซีนแรกของโลก การค้นพบเทคโนโลยีอัลตร้าซาวน์ และการเรียบเรียงทางพันธุกรรม และยังเป็นประเทศที่เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์เป็นลำดับที่สองของโลกด้วย

หากคุณต้องการเรียนแพทย์ในสถาบันชั้นนำของโลก และมีคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับ สหราชอาณาจักรคือคำตอบ 

คุณวุฒิทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก 

บัณฑิตสาขาทางการแพทย์จากสหราชอาณาจักรเป็นที่ต้องการขององค์และหน่วยงานทั่วโลก เพราะพวดเขามีความสามารถทางวิชาการ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และผ่านการศึกษาที่มีระบบงานวิจัยที่มีมาตรฐานระดับโลกรองรับ ผู้เรียนจะได้เรียนในสถาบันที่ทำการสิจัยและค้นพบองค์ความรู้ใหม่อยู่เสมอ และไม่ว่าคุณจะสนใจสาขาใดทางการแพทย์ สหราชอาณาจักรมีคำตอบสำหรับคุณ

จะได้เรียนอะไรบ้าง? 

สหราชอาณาจักรมีโรงเรียนแพทย์สองแห่งที่ติด 1 ใน 3 โรงเรียนแพทย์ที่ดีที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนแพทย์กระจายตัวในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศอีกหลายแห่ง มีกระบวนและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ 

สาขาเฉพาะทาง 

ที่สหราชอาณาจักรมีสาขาการเรียนเฉพาะทางกว่า 60 สาขา มีการเรียนที่ยืดหยุ่นที่ผู้เรียนสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม สาขาต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้:

  • แพทยศาสตร์
  • สาขาทั่วไป 
  • ศัลยกรรม
  • วิสัญญี
  • พยาธิวิทยา
  • รังสีวิทยา
  • จิตเวช 

อุปกรณ์ทางการแพทย์และงานวิจัย

ผู้เรียนจะได้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยร่วมกับองค์ความรู้ และการค้นพบใหม่ ๆ ทางคลินิค ร่วมกับความเห็นจากนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นบุคลากรสำคัญในสถาบันการศึกษาของประเทศ 

ภาษาอังกฤษเพื่อการแพทย์ 

แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จะต้องมีทักษะการสื่อสารที่ชัดเจน การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการแพทย์จะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการทำงานจริง และการเรียนวิชาแพทย์ในประเทศเจ้าของภาษา แน่นอนว่ามีข้อได้เปรียบที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกมิติ เช่น การเขียน และการพูดของคุณได้อย่างรวดเร็ว

การเรียนในสภาพแวดล้อมคลินิคจริง 

โรงเรียนแพทย์ที่สหราชอาณาจักรมีพันธมิตรที่ดีกับโรงพยาบาลมากมายในประเทศ ผู้เรียนจำได้ฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการ์จริงก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน ประยุกต์วิชาการในห้องเรียนในสถานการณ์จริง อีกทั้งสร้างความมั่นใจได้เป็นอย่างดี 

แพทยศาสตร์ในสหราชอาณาจักร 

การเรียนสาขาแพทยศาสตร์ในสหราชอาณาจักรเริ่มมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ในยุคที่มีการค้นพบองค์ความรู้ใหม่และเริ่มเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก 

แต่ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนวิชาแพทย์ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้สหราชอาณาจักรแตกต่าง National Health Service ยังเป็นตัวอย่างการจัดการระบบบริหารสุขภาพของรัฐที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยโครงการนี้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1948 เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง โครงการนี้จะควบคุมการดำเนินงานด้านสุขภาพในองค์รวมของประเทศ เช่น แพทย์ทั่วไป ทันตกรรม จิตเวช และจักษุวิทยาที่ให้บริการแก่ประชาชนจำนวน 65 ล้านคน ทั่วประเทศ ซึ่งการเรียนในสหราชอาณาจักรจะทำให้คุณเข้าใจระบบสุขภาพและยังสามารถหาประสบการณ์ได้จากการเรียนเฉพาะทางด้วย 

สหราชอาณาจักรมีบุคลากรทางการสอนที่ดี นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ช่วยพัฒนาสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปควบคู่กัน และคุณวุฒิทางการแพทย์ของเราก็เป็นที่ยอมรับทั่วโลก 

External links