มีทางเลือกต่าง ๆ มากมายเปิดกว้างสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการอยู่ทำงานในสหราชอาณาจักรหลังเรียนจบแล้ว

หากต้องการอยู่ต่อในสหราชอาณาจักรหลังจบการศึกษาจะต้องสมัครวีซ่าใหม่ซึ่งไม่ใช่วีซ่านักเรียน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าตรวจสอบได้จาก UK Visas & Immigration.

The Graduate Route

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป นักศึกษาต่างชาติที่เรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีหรือโทในสหราชอาณาจักรสามารถพำนักในสหราชอาณาจักรได้ต่ออีก 2 ปีหลังจบการศึกษาเพื่อหาประสบการณ์ทำงาน โดยจะต้องสมัครเข้าร่วม Graduate Route ผู้ที่จบปริญญาเอกสามารถพำนักต่อได้ 3 ปี

รายละเอียด: 

  • ผู้ที่สามารถสมัคร Graduate Route ได้คือนักศึกษาต่างชาติ มีวีซ่านักเรียนที่ยังไม่หมดอายุ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่มีประวัติการทำผิดข้อบังคับ
  • ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วม Graduate Route สามารถอยู่ต่อเพื่อทำงาน หรือหางานในสหราชอาณาจักรในระดับใดก็ได้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปีหากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท หรือ 3 ปีหากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ เมื่อได้งานที่เหมาะสมแล้ว สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน (skilled work) ได้
  • โครงการ graduate route จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป ซึ่งหมายความว่านักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 จะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ รวมถึงนักศึกษาที่เปิดเรียนหลังวันที่มีผลบังคับใช้เช่นเดียวกัน 
  • ผู้ที่ประสงค์จะเข้าโครงการ Graduate Route จำเป็นต้องสมัครวีซ่าใหม่ ซึ่งทำได้เฉพาะเมื่อคุณยังพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรเท่านั้น 
  • ค่าธรรมเนียมสมัครวีซ่า £700 และ Immigration Health Surcharge เต็มจำนวนคือ £624 ต่อปี 
  • นักศึกษาต้องมีข้อมูล Confirmation of Acceptance for Studies (CAS) ที่ใช้ในการขอวีซ่านักเรียนหรือ Tier 4 ครั้งล่าสุด ในการสมัคร Graduate Route ด้วย 

หากคุณเริ่มเรียนในปีการศึกษา 2020-21 คุณสามารถได้รับประโยชน์จากโครงการนี้แม้ว่าคุณจะเริ่มเรียนทางออนไลน์ในประเทศบ้านเกิดของคุณเนื่องจากโควิด-19 ก็ตาม

หากคุณกำลังจะสำเร็จการศึกษาในช่วงฤดูร้อนของปี 2021 แต่ยังไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาที่สหราชอาณาจักรได้ นักศึกษาเหล่านี้ก็เข้าเกณฑ์การสมัครโครงการ Graduate Route เช่นกัน เพียงแค่ต้องจัดการเรื่องการเดินทางให้ได้ก่อนวันที่ 21 มิถุนายน 2021 (ซึ่งเป็นกำหนดการใหม่ จากเดิมคือวันที่ 6 เมษายน 2021) 

หากคุณเรียนหลักสูตรปริญญาโทระยะเวลาหนึ่งปีที่เริ่มในเดือนมกราคม 2021 จะต้องวางแผนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรภายในวันที่ 27 กันยายน 2021 เพื่อให้สามารถมีสิทธิ์เข้าโครงการ Graduate Route ได้ 

โครงการนี้เป็นการสนับสนุนของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังจะยื่นหรือทำการสมัครวีซ่านักเรียนไปแล้วในช่วงการระบาดของโควิด-19 ดูข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการล่าสุดได้ที่ GOV.UK

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและคำถามที่พบบ่อยได้ที่บล็อกของ Home Office 

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานในสหราชอาณาจักรหลังจบการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของ UKCISA

External links