หลักสูตรออนไลน์ฟรี: การเตรียมตัวสำหรับการทำงาน

หากคุณกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายในสหราชอาณาจักรหรือเพิ่งจบการศึกษา และกำลังวางแผนในการทำงาน Study UK: หลักสูตรการเตรียมตัวสำหรับการทำงาน เรียนฟรีออนไลน์ ของเราจะช่วยให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จในการทำงานได้

หลักสูตรออนไลน์สองสัปดาห์ที่อยู่บนแพลตฟอร์ม FutureLearn จะให้คำแนะนำในการนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนที่สหราชอาณาจักรทั้งวุฒิ ทักษะ และความรู้ในการสมัครงาน และอัพเดทแนวโน้มตลาดการจ้างงาน หลักสูตรนี้จะสอนวิธีประเมินจุดแข็งของคุณ การสร้างภาพลักษณ์ทางอาชีพ และการสื่อถึงคุณค่าของการศึกษาในสหราชอาณาจักร ตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นศิษย์เก่าซึ่งเป็นที่ยอมรับ ที่ปรึกษาด้านอาชีพ และบรรดานายจ้าง

เมื่อเรียนจบหลักสูตร คุณจะได้เรียนรู้วิธีเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่ออย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ และวางแผนอาชีพ นอกเหนือไปจากการค้นหาและสมัครงานที่ตรงกับทักษะและประสบการณ์ของคุณ คุณยังจะมีความเข้าใจในทักษะสำคัญที่มีประโยชน์อีกด้วย เช่น การสร้างเครือข่ายและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่าง

คุณจะมีโอกาสมากมายที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมเรียนหลักสูตรที่มีความคิดเหมือนกันกับคุณซึ่งกำลังมองหาโอกาสในงานใหม่ ๆ และต้องการพัฒนาตนเองอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายและใช้เวลาเรียนเพียงสองสัปดาห์ แต่คุณสามารถเรียนให้จบภายในเวลาที่คุณสะดวก เมื่อเรียนจบหลักสูตรคุณจะได้รับใบประกาศนียบัตรทางออนไลน์

ลงทะเบียนตอนนี้สำหรับ Study UK: หลักสูตรการเตรียมตัวสำหรับการทำงาน เรียนฟรีออนไลน์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้ของคุณ

Sign up to our newsletter

Get the latest updates and advice on applications, scholarships, visas and events.