By Study UK

08 February 2021 - 13:30

Students at Keele Hall ©

Keele University

คุณกำลังสนใจที่จะส่งลูกเรียนไปเรียนที่สหราชอาณาจักรอยู่หรือเปล่า? ประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาระดับโลก ปลอดภัย และใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เรียนเป็นอันดับแรก 

การเรียนที่สหราชอาณาจักรจะหล่อหลอมผู้เรียนให้ออกมาเป็นบัณฑิตที่พร้อมด้วยทักษะอย่างที่บริษัทและองค์กรต่าง ๆ ต้องการ เพราะคุณภาพการสอน ผลงานวิชาการ งานวิจัย การคิดวิเคราะห์ รวมถึงประสบการณ์การฝึกงานที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากรั้วมหาวิทยาลัย  

7 เหตุผลที่ควรส่งลูกเรียนต่อที่สหราชอาณาจักร 

1. ในสหราชอาณาจักร ความปลอดภัยของผู้เรียนมาก่อนเสมอ

สหราชอาณาจักร คือ หนึ่งในประเทศที่มีผู้สนใจไปศึกษาต่อมากที่สุดของโลกมาอย่างยาวนาน เพราะเป็นประเทศที่ปลอดภัย อัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำ และมีระบบตำรวจที่เชื่อถือได้ 

มี NHS (National Health Service) หรือระบบบริการดูแลสุขภาพที่ดีมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สามารถเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลที่ทันสมัยและปลอดภัย นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรแต่ละแห่ง ก็มีระบบให้ความช่วยเหลือผู้เรียนด้านความเป็นอยู่และสุขภาพจิตใจเป็นอย่างดี 

ณ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักร ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการเพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นอันดับหนึ่งในช่วงการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 เช่น จัดรถรับส่งระหว่างสนามบิน สายด่วนความช่วยเหลือที่ให้บริการ 24/7 และบริการที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิต ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน ผู้ปกครองสามารถวางใจได้ว่าบุตรหลานของคุณจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด 

2. มีคุณวุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับระดับโลก 

สหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงด้านวิชาการเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก มหาวิทยาลัยของประเทศ 26 แห่ง ติดอันดับ 200 สถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก (Top 200)

คุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวาง บัณฑิตของเราเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีบริษัทและองค์กรชั้นนำอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด และมีรายงานที่ประเมินว่าผู้ที่เรียนจบจากสหราชอาณาจักรมีข้อได้เปรียบหลายประการ 

โดยในรายงาน 2019 International Graduate Outcome เปิดเผยว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าพวกเขาเติบโตด้านการทำงานในระยะเวลาที่รวดเร็วกว่า ได้เลื่อนตำแหน่ง และมีรายได้มากขึ้นเพราะได้รับการศึกษาจากสหราชอาณาจักร 

มอบโอกาสที่ดีที่สุดให้ลูกของคุณเพื่อความสำเร็จในอนาคต ด้วยการศึกษาสหราชอาณาจักร

3. สหราชอาณาจักรมีมาตรฐานการศึกษาสูง 

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร เป็นหนึ่งในผู้นำด้านวิชาการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกของเรามาอย่างยาวนาน อาทิ การคิดค้นยาเพนิซิลลิน หรือการสร้างคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก 

ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นการแสวงหาความรู้และวิธีการใหม่ ๆ ที่ฝังรากลึกในระบบการศึกษาสหราชอาณาจักร  

เมื่อลูกของคุณเรียนที่สหราชอาณาจักร นอกจากจะมีสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมแล้ว อีกสิ่งที่มีบทบาทส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จคือ เวทีที่เปิดกว้างสำหรับการอภิปราย แบ่งปัน และสร้างสรรค์แนวคิดใหม่

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ผ่านระบบการตรวจสอบมาตรฐานอย่างเข้มงวดของรัฐบาล จึงวางใจได้ว่าลูกของคุณจะได้เรียนอย่างมีคุณภาพ ได้รับความช่วยเหลือ และสามารถเข้าถึงทรัพยากรและบริการด้านการเรียนอื่น ๆ อย่างเหมาะสม ขณะที่มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะมีเพิ่มเข้ามา แต่ก็ยังคงรักษาคุณภาพการเรียนการสอนไว้ ทั้งการเรียนในห้องและแบบออนไลน์ 

4. สามารถอยู่ต่อในสหราชอาณาจักรได้อีกสองปีหลังจบการศึกษา

ปัจจุบัน ข้อมูลจาก Graduate Route ระบุว่านักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จะได้รับอนุญาตให้พำนักต่อในสหราชอาณาจักรได้อีกสองปี (คุณวุฒิปริญญาเอกสามารถพำนักต่อได้อีก 3 ปี) เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงาน หรือพัฒนาทักษะอื่น ๆ 

เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะได้ทำงานต่อในสหราชอาณาจักร 

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรแทบทุกแห่ง จะมีบริการแนะแนวและให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติในการหางาน เช่น การเขียนประวัติย่อ (CV) หรือการหาบริษัทฝึกงานและทดลองงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาต่างชาติจะได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในสหราชอาณาจักร 

5. การเรียนที่สหราชอาณาจักรคือการลงทุนที่คุ้มค่า 

สหราชอาณาจักรมีหลักสูตรการเรียนมากมาย และสามารถเรียนปริญญาโทได้ภายในเวลาเพียงหนึ่งปี ซึ่งเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าการลงทุนสำหรับอนาคต 

ค่าใช่จ่ายสำหรับคอร์สเรียนที่สหราชอาณาจักรนั้นโดยรวมต่ำกว่าการเรียนในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย แต่ได้คุณวุฒิและคุณภาพการเรียนระดับโลก เป็นทางเลือกที่จ่ายน้อยกว่า ได้ประโยชน์มากกว่าตัวเลือกของประเทศอื่น ๆ  

และอย่าลืม! มหาวิทยาลัยสหราชอาณาจักรมีทุนการศึกษามากมายสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่จะเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาในสหราชอาณาจักรให้เป็นจริง

ด้วยหลักสูตรหลากหลายของสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักร ทั้งสาขาและเวลาเรียน ทำให้การเรียนที่นี่เป็นทางเลือกที่คุ้มค่ามากที่สุด 

6. ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมที่ผู้เรียนจะได้รับ 

เราตระหนักดีว่า การเรียนในสหราชอาณาจักรไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียน

นักศึกษาต่างชาติจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของสหราชอาณาจักร หรือท่องเที่ยวเพื่อเติมเต็มประสบการณ์ เพราะมีระบบขนส่งมวลชนที่ทั่วถึงทั่วประเทศ และมีความหลากหลายด้านทัศนียภาพ เช่น สวนสาธารณะ ชายหาด หรือสีสันของเมืองใหญ่ 

นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในชมนุมหรือชมรมต่าง ๆ ได้ตามความสนใจ เหมาะที่จะไปเรียนรู้สิ่งใหม่และเพื่อนใหม่ 

มหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรมีระบบช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติเมื่อเดินทางมาถึงเป็นครั้งแรก ในการหาข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นชีวิตนักศึกษา โดยมีช่องทางติดต่อหรือการจัดกิจกรรมออนไลน์เข้ามาทดแทนในช่วงการระบาดของ COVID-19 เช่น ชมรมหนังสือออนไลน์ การเล่นทายปัญหา รวมทั้งบริการช่วยเหลือรูปแบบอื่น ๆ 

7. เรารอต้อนรับคุณอยู่ที่สหราชอาณาจักร 

ทราบหรือไม่ว่าเจ้าหน้าที่ 1 ใน 4 ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ไม่ได้มาจากสหราชอาณาจักร! เจ้าหน้าที่เหล่านี้มีความเข้าใจ และรู้ความต้องการของนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างดี พวกเขาพร้อมให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในทุกด้าน อาทิ การประกอบพิธีทางศาสนา ความช่วยเหลือด้านการเงิน การเรียน ดูแลสภาพจิตใจ หรือการช่วยพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ

มหาวิทยาลัยหลายแห่งมักจัด 'ปฐมนิเทศ' ให้นักศึกษาใหม่ เพื่อมอบความมั่นใจและให้ความช่วยเหลืออย่างดีก่อนจะเริ่มเรียนจริง  

นักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่ที่เรียนในสหราชอาณาจักร เห็นตรงกันว่าพวกเขารู้สึกปลอดภัย และสามารถที่จะพัฒนาทักษะต่าง ๆ รวมถึงด้านวิชาการในประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของภาษาอังกฤษ เป็นประสบการณ์องค์รวมที่ผู้เรียนรู้สึกว่าสามารถพัฒนาและปลดปล่อยศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกสหราชอาณาจักรเป็นเป้าหมายทางการศึกษาสำหรับลูกของคุณ