ทุน GREAT Scholarships ประจำปีการศึกษา 2021-22 ได้ปิดรับสมัครแล้ว ทุน GREAT Scholarships ประจำปีการศึกษา 2022-23 จะเปิดรับสมัครในเดือนตุลาคม

สำหรับปีการศึกษา 2021-22 มีทุนระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยต่อไปนี้