GREAT Scholarships มอบทุนให้นักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ 18 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรในสาขาวิชาต่าง ๆ

แต่ละทุนมีมูลค่าขั้นต่ำ 10,000 ปอนด์เพื่อช่วยค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 ปี 

ทุนการศึกษาแต่ละทุนได้รับการสนับสนุนจากแคมเปญ GREAT Britain ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร บริติช เคานซิล และมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่เข้าร่วม

ผู้ที่ได้รับทุน GREAT ทุกคนจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานต้อนรับในภาคการศึกษาแรก และงาน networking ในภาคการศึกษาที่สอง ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุนการศึกษานี้ 

ทุนสำหรับปีการศึกษา 2022-23 เปิดรับสมัครแล้ว