GREAT Scholarships มอบทุนให้นักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ 15 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร

แต่ละทุนมีมูลค่าขั้นต่ำ 10,000 ปอนด์เพื่อช่วยค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 ปี 

ทุนการศึกษาเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากแคมเปญ GREAT Britain ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร บริติช เคานซิล และมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่เข้าร่วม

ทุนสำหรับปีการศึกษา 2022-23 จะเปิดรับสมัครเดือนตุลาคม 2564 นี้  ท่านสามารถดูคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนและรายละเอียดการสมัครได้ที่หน้านี้เมื่อเปิดรับสมัคร