สหราชอาณาจักรมีระบบการดูแลสุขภาพที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดในโลก มีอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำ การเรียนที่สหราชอาณาจักรจึงปลอดภัยสูง 

สุขภาพ 

National Health Service (NHS) ของสหราชอาณาจักรเป็นระบบการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดระบบหนึ่งในโลก มอบการรักษาที่ปลอดภัยและทันสมัย 

นักศึกษาต่างชาติไม่จำเป็นที่จะซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมขณะศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร  

หากคุณต้องขอวีซ่านักเรียนเพื่อมายังสหราชอาณาจักร คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 470 ปอนด์ในขั้นตอนการขอวีซ่าเพื่อเข้าสู่ระบบดูแลสุขภาพของ NHS ที่ให้คุณรักษาฟรี (รวมการรักษาในกรณีฉุกเฉิน หากจำเป็น) และได้รับส่วนลดการทำฟันกับทันตแพทย์ของ NHS

และคุณควรลงทะเบียนสุขภาพกับ GP (General Practitioner) หรือแพทย์อายุรกรรมไว้เมื่อเดินทางมาถึงสหราชอาณาจักรแล้ว โดยคนไข้มักจะสามารถเลือกได้ว่าอยากตรวจกับแพทย์ผู้ชายหรือผู้หญิง 

สวัสดิการ

สถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรให้ความสำคัญด้านสวัสดิการของนักศึกษาเป็นสำคัญ หากคุณรู้สึกเครียดหรือกำลังประสบปัญหา ทางออกที่ดีที่สุดคือการเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับบุคคลเหล่านี้:

  • อาจารย์ของคุณ หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน
  • เจ้าหน้าที่แผนกสวัสดิการนักศึกษา หรือสำนักงาน International ที่สถาบันการศึกษาของคุณ 
  • เจ้าหน้าที่ที่สมาพันธ์นักศึกษา ซึ่งมักมีคนที่สามารถให้ข้อมูลและช่วยเหลือคุณได้ เช่น เรื่องเกี่ยวกับผู้หญิง การทุพพลภาพ หรือความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสมาพันธ์นักศึกษาได้ที่นี่ 

ความปลอดภัย

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก มีอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำ และการปฏิบัติงานของตำรวจที่เชื่อถือได้ มีระเบียบที่เคร่งครัดในการอนุญาตถือปืนและอาชญากรรมที่เกิดจากการใช้ปืนไม่ค่อยเกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร 

สถาบันการศึกษาหลายแห่งมีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของตนเอง เช่น เจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจพื้นที่ในบริเวณมหาวิทยาลัย และมักจะให้ข้อมูลกับนักศึกษาเรื่องความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย

External links