ปีการศึกษา

ปีการศึกษาในประเทศสหราชอาณาจักรส่วนมากจะเปิดในช่วงระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมโดยจะเรียนไปจนถึงช่วงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม หลักสูตรปริญญาโทมักจะเร่มตั้งแต่เดือนกันยายนจนจบเดือนกันยายนของปีถัดไป และในบางหลักสูตรก็มีตารางหรือวันเริ่มเรียนที่ยืดหยุ่นไปกว่านี้ 

วิชาและโมดูลการเรียน

การเรียนอุดมศึกษาในประเทศสหราชอาณาจักรมักจะแบ่งเป็นโมดูลหรือกลุ่มวิชา ซึ่งหมายความว่าผู้เรียนสามารถเลือกกลุ่มวิชาที่ต้องการได้ตามความสนใจ ตัวอย่างเช่น ผู้เรียนเลือกเรียนสาขาวรรณกรรมอังกฤษในปีหนึ่งก็จะสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาย่อย เช่น วิชานิยายวิทยาศาสตร์ วรรณกรรมเด็ก และเรื่องสั้นได้ 

และหากคุณสนใจเรียนมากกว่าหนึ่งสาขาก็สามารถที่จะเลือกเรียนคุณวุฒิแบบสองสาขาวิชาได้ เช่น สาขาวรรณกรรมอังกฤษและจิตวิทยา นอกจากนี้นังสามารถเลือกเรียนเน้นสาขาวิชาที่ชอบมากกว่าได้ แต่หากเป็นการเลือกเรียนคุณวุฒิแบบ 'คุณวุฒิร่วม (Joint)' คือให้ความสำคัญและเรียนวิชาในสองสาขาที่เลือกเท่า ๆ กัน การเรียนวิชาเอก/โท ก็จะมีสัดส่วนการเรียนแบบ 75/25 เปอร์เซ็นต์ 

รูปแบบการเรียน 

การเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในสหราชอาณาจักรใช้ระยะเวลา 3-4 ปี (ในประเทศสก็อตแลนด์ใช้เวลา 4 ปี) และหลักสูตรปริญญาโทใช้เวลาเรียนเพียง 1 ปี 

และบางหลักสูตรก็ใช้เวลาเรียนน้อยกว่า เช่น เรียนปริญญาตรีภายใน 2 ปี โดยการเรียนรูปแบบนี้จะต้องเรียนกลุ่มวิชาเหมือนการเรียนหลักสูตรปกติ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ช่วยประหยัดค่ากินอยู่มากขึ้น 

หลักสูตรพาร์ทไทม์ เป็นการเรียนที่จะใช้เวลามากกว่าหลักสูตรปกติ เพราะจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถทำงานไปพร้อมกับการเรียนได้ นักศึกษาที่จะเดินทางเรียนและทำงานในสหราชอาณาจักรต้องตรวจสอบประเภทของวีซ่าก่อนว่าสามารถทำงานได้ในขณะเรียนหรือไม่