หลักสูตรปูพื้นฐานคืออะไร

หลักสูตรเตรียมความพร้อม จะช่วยพัฒนาทักษะทางวิชาการและภาษาอังกฤษของผู้เรียน พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจก่อนการเข้าเรียนจริงในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท 

สถาบันการศึกษาวิชาชีพมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมเหมือนกันกับในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยปกติ และสามารถทำควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านตามความต้องการของกลุ่มนายจ้างสำหรับผู้เรียนสายวิชาชีพ 

ดูรายชื่อสถาบันการศึกษาวิชาชีพทั้งหมดในสหราชอาณาจักรที่นี่ 

สามารถค้นหาหลักสูตรเฉพาะโดยใช้ข้อมูลจาก National Careers Service ได้ 

มีหลักสูตรประเภทไหนบ้าง

 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 

หลักสูตรเตรียมความพร้อมทางวิชาการ รวมถึง การเรียนระดับ AS และ A level, International Baccalaureate และปริญญาตรี สามารถนำไปใช้สมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร ฝึกอบรมอาชีพ หรือสมัครเข้าทำงานได้

หากคุณยังขาดคุณสมบัติทางวิชาการหรือภาษาอังกฤษตามที่สถาบันการศึกษากำหนด หลักสูตรเตรียมความพร้อมจะช่วยปูทาง ไปสู่หลักสูตรที่คุณต้องการได้

 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมแบบ Applied General หรือ Technical Pathway 

หลักสูตรเตรียมความพร้อมแบบนี้ รวมถึง การเรียนด้านวิชาชีพ ธุรกิจ และทักษะเฉพาะทาง สามารถนำไปใช้สมัครฝึกอบรมอาชีพขั้นสูง เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้าทำงานได้ 

 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่ออาชีพ (Occupational หรือ Professional Pathway)

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่ออาชีพเป็นหลักสูตรระหว่างการฝึกอบรมอาชีพหรือการอบรมพนักงาน สามารถนำไปใช้เพื่อสมัครฝึกอบรมอาชีพขั้นสูง สมัครเข้าทำงาน หรือเลื่อนตำแหน่งงาน 

โปรดทราบ: เนื่องจากการฝึกอบรมอาชีพเน้นการทำงานและการจ้างงาน ผู้สมัครเรียนหลักสูตรนี้ต้องได้รับอนุญาตให้สามารถทำงานในสหราชอาณาจักรได้ รวมถึงมีวีซ่าที่ถูกต้องด้วย 

ทำไมถึงต้องเลือกเรียนสาขาวิชาชีพในสหราชอาณาจักร

 • สถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพของสหราชอาณาจักรมีมาตรฐานการศึกษาที่สูงและมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการศึกษาระดับแนวหน้าของโลก
 • สถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพที่สหราชอาณาจักรเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีสาขาต่าง ๆ ให้ผู้เรียนสามารถเลือกได้ตามความสนใจ
 • คุณวุฒิต่าง ๆ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 • มีหลายหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบและจัดการเรียนการสอนโดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และกลุ่มนายจ้างในท้องถิ่น
 • สถาบันการศึกษาและกลุ่มนายจ้างร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้นักศึกษาเพื่อให้พวกเขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานจริงเพื่อการทำงานในอนาคต หรือการทำงานขณะศึกษาอยู่ด้วย (โดยต้องทำตามระเบียบและได้รับวีซ่าตามประเภทที่ถูกต้อง) 
 • "สถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพที่สหราชอาณาจักรเป็นกลุ่มสถาบันที่มี
 • นวัตกรรมใหม่ ๆ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาในบรรยากาศซึ่งเป็นการจำลองการทำงานจริง"
 • สถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพหลายแห่งสนับสนุนให้ผู้เรียนมีแนวคิดแบบผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ที่จะส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและวิธีการใหม่ ๆ รวมถึงทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการสร้างธุรกิจของตนเอง หรือเติบใหญ่เป็นผู้ทรงอิทธิพลในองค์กร
 • สถาบันการศึกษาหลายแห่งในสหราชอาณาจักรมีให้การศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ เปิดสอนทั้งหลักสูตรเต็มเวลาและพาร์ทไทม์และมีหลักสูตรมากมายให้เลือกเรียนในหลากหลายสาขาวิชาและในระดับต่าง ๆ สำหรับผู้เรียนที่มาจากทั่วทุกมุมโลกในทุกช่วงอายุ คุณจะแน่ใจได้ว่าการเรียนที่สหราชอาณาจักรจะเป็นการรวบรวมความหลากหลายในทุกแง่มุมไว้ด้วยกันอย่างลงตัว 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมถึงเหตุผลที่คุณควรเรียนวิชาชีพที่สหราชอาณาจักรที่เว็บไซต์ Association of Colleges (AoC)ซึ่งมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับสถาบันวิชาชีพในสหราชอาณาจักร    

สมัครเรียนอย่างไร

 • ผู้เรียนสามารถสมัครตรงได้ที่สถาบันโดยดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์และแต่ละสถาบันจะระบุเกณฑ์การรับเข้าของตัวเอง 
 • หากคุณต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิที่เทียบเท่าเกณฑ์การรับเข้าของสถาบันในสหราชอาณาจักร ดูได้ที่เว็บไซต์ UK NARIC 
 • หากคุณมาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ คุณอาจจะต้องทดสอบภาษาอังกฤษก่อนสมัครเรียน และต้องตรวจสอบเกณฑ์การสมัครวีซ่าที่เหมาะสม

External links