โรงเรียนประจำเป็นการเรียนที่นักเรียนอาศัยอยู่ในที่พักที่โรงเรียนจัดให้ตลอดระยะเวลาการศึกษา ในสหราชอาณาจักรมีโรงเรียนประจำอยู่ราว 500 แห่งกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ คือ อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ 

ทำไมถึงต้องเรียนโรงเรียนประจำที่สหราชอาณาจักร

เพราะโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักรมีมาตรฐานการศึกษา การเรียนการสอน สิ่งแวดล้อมทางการเรียน วิชาการ และการดูแลผู้เรียนที่ดีเลิศ เป็นไปตามข้อกำหนดทางมาตรฐานของรัฐบาล และสามารถเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 

โรงเรียนประจำที่สหราชอาณาจักรจะแวดล้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงาม ทั้งห้องเรียนแบบร่วมสมัยที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่กับสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษขณะที่อยู่ในโรงเรียน 

ชีวิตในรั้วโรงเรียนประจำ 

โรงเรียนประจำส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรรับทั้งนักเรียนอังกฤษและนักเรียนต่างชาติ คำว่า 'Boarders' หมายถึงนักเรียนที่เรียนแบบกินนอน และ 'Day Pupils' คือนักเรียนแบบไปกลับ การมีผู้เรียนทั้งสองแบบจะช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนและสังคมได้เป็นอย่างดี 

โรงเรียนจะปิดภาคเรียนยาวในช่วงฤดูร้อนและช่วงเทศกาลคริสต์มาสเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหรือผู้ปกครอง แต่มีหลายโรงเรียนที่เปิดเพื่อติวภาษาให้กับนักเรียนในช่วงเวลานั้นด้วย และในช่วงปิดเทอมย่อย บางโรงเรียนก็ยังเปิดตามปกติ แต่ไม่มีการเรียนการสอนเหมือนเดิม เพียงแต่สามารถร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนมีได้ตามปกติและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ 

ที่พัก 

นักเรียนประจำจะต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนคนอื่น ๆ ในชั้น โดยจะมีการแบ่งหอนอนออกเป็นหอนอนย่อย ๆ เช่น หอนอนของเด็กชายและเด็กหญิง และมีหอนอนของครูผู้ดูแลอยู่ภายในโรงเรียนเพื่อคอยดูแลเด็ก ๆ ในโรงเรียน

นักเรียนรุ่นเด็กมักจะต้องนอนห้องนอนร่วมกับเพื่อนคนอื่น ๆ ในลักษณะหอพัก ส่วนนักเรียนในชั้นโตมักจะมีห้องนอนส่วนตัวหรืออยู่แบบเป็นคู่กับเพื่อนอีกหนึ่งคน และในห้องพักอาจจะมีห้องน้ำในตัวหรือเครื่องซักผ้าด้วย 

โรงเรียนประจำมักจะมีพื้นที่ส่วนกลางหลาย ๆ จุด สำหรับให้นักเรียนใช้พักผ่อน ทำกิจกรรม ดูทีวี และทำใช้เวลาร่วมกับเพื่อน ๆ 

วิชาและคุณวุฒิ

ระบบการเรียนในโรงเรียนของสหราชอาณาจักรแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

เริ่มที่การศึกษาปฐมวัยสำหรับผู้เรียนอายุตั้งแต่ 4 หรือ 5 ปี ถึง 11 หรือ 13 ปี โรงเรียนเหล่านี้มักเรียกว่า primary school, infant school, junior school, pre-preparatory school หรือ preparatory school

การเรียนระดับมัธยมศึกษาสำหรับผู้เรียนอายุระหว่าง 11 หรือ 13 ปี ถึง 16 ปี โรงเรียนเหล่านี้มักเรียกว่า secondary school, high school หรือ senior school

การเรียนสองปีสุดท้ายของระดับมัธยม (ผู้เรียนอายุ 14-16 ปี) นักเรียนส่วนมากเรียนคุณวุฒิ GCSE  คุณวุฒิอื่น ๆ เช่น Standard grades and Intermediates ของประเทศสกอตแลนด์ หรือ International Baccalaureate Middle Years Programme 

การเรียน Sixth Form สำหรับผู้เรียนอายุระหว่าง 16-18 ปี หรือที่มักเรียกว่า Lower Sixth และ Upper Sixth นักเรียนส่วนมากเรียน A-levels ในช่วงชั้นนี้ คุณวุฒิอื่น ๆ เช่น Standard Grades and Highers ของประเทศสกอตแลนด์ หรือ International Baccalaureate

โรงเรียนสอนวิชาต่าง ๆ อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การแสดง ไอที วรรณคดี และภาษาต่างชาติ เพื่อเตรียมตัวนักเรียนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยและเพื่อการทำงานในอนาคต 

ขั้นตอนการสมัคร

สามารถสมัครตรงได้กับโรงเรียน โดยสามารถสอบถามขั้นตอน และคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนได้โดยตรง การสมัครเรียนในโรงเรียนรัฐบาลจะมีหน่วยงานท้องถิ่นช่วยดำเนินการ 

โรงเรียนรัฐบาลไม่มีค่าเล่าเรียน แต่ผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบค่ากินอยู่ของบุตรหลานเอง แต่โรงเรียนเอกชนจะมีทั้งค่าเล่าเรียนและค่ากินอยู่

โดยค่ากินอยู่ที่กล่าวนี้มักจะรวมค่าที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม และค่าซักเสื้อผ้า บางโรงเรียนมีทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนให้นักเรียนด้วย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้โดยตรงกับโรงเรียน 

นักเรียนอาจจะต้องทำการทดสอบวิชาการ หรือภาษาอังกฤษ เพื่อทราบว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าเรียนหรือไม่  ทั้งนี้ จะต้องตรวจสอบรายละเอียดกับโรงเรียนก่อน 

คุณสมบัติการขอวีซ่า 

นักเรียนต่างชาติส่วนมากต้องมีวีซ่าเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนที่สหราชอาณาจักร 

คุณสามารถสมัครวีซ่า Child Student ถ้าคุณมีอายุระหว่าง 4-17 ปี เเละต้องการศึกษาในโรงเรียนเอกชนในสหราชอาณาจักร 

นักเรียนต้อง

  • ได้รับตอบรับเข้าเรียน
  • ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 
  • มีทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับค่าเรียนและค่ากินอยู่
  • ต้องไม่ใช่พลเมืองของกลุ่มเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสวิสเซอร์แลนด์ 

ตรวจสอบคุณสมบัติการขอวีซ่าได้ที่ เว็บไซต์ทางการของรัฐบาล

External links