ในการลงทะเบียนและสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คุณจะต้องมีสิ่งเหล่านี้: 

  • ข้อมูลส่วนตัวและคุณวุฒิ
  • รายชื่อบุคคลอ้างอิงพร้อมทั้งข้อมูลการติดต่อ (โดยบุคคลอ้างอิงสามารถเป็น อาจารย์ ผู้ฝึกสอน หรือบุคคลที่สามารถรับรองคุณสมัติของคุณได้)
  • จดหมายแนะนำตัว - เป็นเอกสารที่จะอธิบายถึงความสนใจของคุณต่อการเรียนในหลักสูตรที่เลือก ทักษะที่มี รวมถึงประสบการณ์และความสำเร็จที่เคยมี เพื่อให้คณะกรรมการเลือกคุณเข้าเรียน 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สหราชอาณาจักรมีเกณฑ์การรับเข้าที่แตกต่างกันออกไป เราแนะนำให้คุณตรวจสอบรายละเอียดการสมัครเรียน

และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาส่วนมากจะมีระยะเวลาการรับสมัครที่ยืดหยุ่น โดยที่ผู้เรียนสามารถสมัครเรียนได้ทันทีที่ตัดสินใจเลือกหลักสูตรแล้ว แม้ว่าการรับสมัครจะไม่มีการกำหนดระยะเวลาที่ตายตัว แต่เราแนะนำให้คุณสมัครเรียนตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการได้ที่เรียนอย่างที่ตั้งใจ 

การสมัครตรงกับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรจะเป็นผู้บริหารจัดการใบสมัครต่าง ๆ ของผู้สมัครที่ส่งเข้ามาทางเว็บไซต์ 

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรและขั้นตอนการสมัครได้ที่นี่ 

UKPASS

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาหลายหลักสูตรใช้บริการ UK Postgraduate Application and Statistical Service (UKPASS) ในการรับสมัครนักศึกษา มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน และผู้เรียนสามารถส่งใบสมัครไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ถึง 10 แห่งในการสมัครครั้งเดียว และไม่มีการกำหนดการปิดรับสมัคร แต่ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะมีกำหนดการรับสมัครของตัวเอง ดังนั้น ผู้สมัครจึงจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบกับสถาบันก่อนสมัคร

ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนผ่านบริการ UKPASS ได้ตลอดเวลา ไม่มีการปิดรับสมัคร แต่ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะมีกำหนดการรับสมัครของตัวเอง ดังนั้น ผู้สมัครจึงจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบกับสถาบันก่อนสมัคร

ดูรายละเอียด UKPASS เพิ่มเติมในเว็บไซต์  

โรงเรียนสอนดนตรีและการแสดง

การสมัครเรียนในโรงเรียนสอนดนตรีและการแสดงผ่าน UCAS จะมีระบบแยกต่างหาก ซึ่งจะทำทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเดี่ยวกับการสมัครได้ที่ UCAS Conservatoires 

การอบรมครู/บุคลากรการสอน 

นอกจากนี้ UCAS ยังเป็นสื่อกลางในการส่งใบสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษาด้านการอบรมครูด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและส่งใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ UCAS Teacher Training 

See also