Photo of Queen's University Belfast ©

Mat Wright

ที่นี่คือสหราชอาณาจักร การต้อนรับอันอบอุ่นรอคุณอยู่ที่นี่ 

ความเป็นมิตรและใจที่เปิดกว้างของผู้คนในสหราชอาณาจักรเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานก่อเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรได้รับการยอมรับในระดับโลก จึงมั่นใจได้ว่าการมาเรียนที่นี่จะทำให้คุณได้พัฒนาความคิดและความสามารถได้อย่างเต็มที่ที่สุด 

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรยินดีต้อนรับนักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ อยู่เสมอ แม้ว่ากระบวนการรับนักศึกษาเข้าเรียนและการจัดการต่าง ๆ อาจต้องปรับเปลี่ยนไปเนื่องจาก COVID-19 เช่นอาจจะเปิดเทอมล่าช้ากว่าปกติ หรือมีการจัดการเรียนการสอนบางส่วนทางออนไลน์

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อสหราชอาณาจักร แนะนำว่าให้คอยติดต่อรับข้อมูลความคืบหน้าจากสถาบันที่สนใจ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง

สุขภาพและความเป็นอยู่

ภาคอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักรทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาต่างชาติมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับแรก จากผลกระทบจาก COVID-19 มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เริ่มการบริการช่วยเหลือและบริการต่าง ๆ  ให้กับนักศึกษาต่างชาติทั้งนักศึกษาปัจจุบันและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา ติดต่อสถาบันการศึกษาของคุณเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ หรือ National Health Service (NHS) ของสหราชอาณาจักรเปิดให้นักศึกษาต่างชาติเข้าใช้บริการได้ เนื่องจากเมื่อสมัครวีซ่า Tier 4 ผู้สมัครต้องชำระค่า Immigration Health Surcharge 300 ปอนด์ต่อปี ทำให้มีสิทธิรับบริการจาก NHS โดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม (ยกเว้นการบริการบางชนิด เช่น การออกใบสั่งยาในประเทศอังกฤษ) อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่ 

รัฐบาลอังกฤษได้ออกคำแนะนำเรื่องการใช้หน้ากากในอังกฤษ โดยแนะนำว่าหากเป็นไปได้ให้สวมหน้ากากในสถานที่ปิดซึ่งไม่สามารถทำ social distancing ได้ หรือเมื่อต้องพบเจอผู้คนที่ไม่คุ้นเคย เช่น ในรถโดยสารสาธารณะ หรือในร้านค้าการสวมหน้ากากไม่ได้หมายความว่าจะไม่มี social distancing  ควรทำทั้งสองอย่างหากเป็นไปได้ ผู้ที่มีอาการสงสัยว่าจะติด COVID-19 ให้ทำ self-isolation โดยดูคำแนะนำของ NHS ได้ในช่องทางออนไลน์ของ NHS

หมายเหตุ: คำแนะนำด้านสาธารณสุขอาจแตกต่างกันไปใน 4 ส่วนของสหราชอาณาจักร สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากด้านล่างนี้

การสมัครวีซ่า

แม้ว่าศูนย์ยื่นคำร้องวีซ่ายังไม่เปิดให้บริการ นักศึกษาสามารถใช้เวลานี้ทำความเข้าใจข้อกำหนดการสมัครวีซ่า คุยกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักฐานภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในการสมัครวีซ่า ศูนย์สอบหลายแห่งยังปิดอยู่ แต่มหาวิทยาลัยสามารถรับหลักฐานอื่นที่แสดงระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษได้ ได้แก่

สถาบันแต่ละแห่งมีข้อกำหนดแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบกับสถาบันเกี่ยวกับผลภาษาอังกฤษที่สถาบันยอมรับ

การเดินทาง

รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศมาตรการและข้อบังคับต่าง ๆ ในการคัดกรองการตรวจคนเข้าเมือง ประการแรกคือรัฐบาลจะให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศแจ้งข้อมูลการติดต่อและที่พัก จากนั้นผู้ที่เดินทางเข้ามาจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นให้กักตัวในที่พักเป็นเวลา 14 วัน นโยบายดังกล่าวยังไม่มีกำหนดว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด และจะมีการทบทวนทุก 3 สัปดาห์

เพื่อความสะดวกและความสบายใจของนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางมาศึกษาต่อในสหราชาอาณาจักร สามารถติดต่อสถาบันการศึกษาเพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือและบริการต่าง ๆ 

หลังจบการศึกษา

นับจากช่วงกลางปี 2021 เป็นต้นไปนักศึกษาต่างชาติสามารถอยู่ต่อหลังเรียนจบได้อีก 2 ปี เพื่อทำงานหาประสบการณ์ในสหราชอาณาจักร ผ่าน โปรแกรม The New Graduate Route

ข้อมูลทั้งหมดที่ต้องทราบ ได้แก่

  • ผู้ที่สามารถสมัคร Graduate Route ได้คือนักศึกษาต่างชาติ มีวีซ่า Tier 4 ที่ยังไม่หมดอายุและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่มีประวัติการทำผิดข้อบังคับ
  • ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วม Graduate Route สามารถอยู่ต่อเพื่อทำงาน หรือหางานในสหราชอาณาจักรในระดับใดก็ได้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี  บัณฑิตสามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่า Skilled Work ได้เมื่อได้งานที่เหมาะสม
  • Graduate Route จะเปิดรับสมัครในช่วงกลางปี 2021 หมายความว่า นักศึกษาที่เรียนจบในช่วงกลางปี 2021 เป็นต้นไปสามารถสมัครได้ ซึ่งรวมถึงนักศึกษาที่เริ่มเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วด้วย
  • การเข้าร่วม Graduate Route ต้องสมัครวีซ่าใหม่
  • นั่นคือต้องชำระค่าวีซ่าและ Immigration Health Surcharge  จะมีการประกาศค่าธรรมเนียมหลังจากนี้
  • นักศึกษาที่เรียนจบแต่วีซ่า Tier 4 หมดอายุก่อน Graduate Route เปิด ไม่สามารถสมัครได้  อย่างไรก็ตาม นักศึกษากลุ่มนี้มาศึกษาต่อโดยยังไม่มีโครงการนี้มาก่อนอยู่แล้ว 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและคำถามที่พบบ่อยได้ที่บล็อกของ Home Office

บริติช เคานซิลมีการจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลอัพเดทเรื่องการศึกษาต่อในสหราชอาอาณาจักร และตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป จะมีการจัดการปฐมนิเทศก่อนการเดินทางด้วย โดยสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ www.britishcouncil.or.th 

สถาบันการศึกษาระดับโลกของสหราชอาณาจักรเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเสมอ เราภูมิใจที่นักศึกษาต่างชาติจำนวนมากเลือกเรียนในสหราชอาณาจักร แต่เราเข้าใจว่าการระบาดของ COVID-19 ทำให้มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจ

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมุ่งมั่นในการช่วยเหลือนักศึกษาทุกคน ซึ่งรวมถึงนักศึกษาต่างชาติที่อยู่ในสหราชอาณาจักรอยู่แล้ว และที่ยังกำลังตัดสินใจมาเรียนต่อที่สหราชอาณาจักรในเดือนกันยายนนี้  นักศึกษาควรติดต่อมหาวิทยาลัยของตนหรือที่ตนกำลังจะเข้าเรียนหากมีความกังวลหรือต้องการคำแนะนำ มหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรยินดีให้ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ 

คุณกำลังตัดสินใจว่าจะเรียนที่สหราชอาณาจักรในปี 2020 อยู่หรือไม่ ตอนนี้ยังพอมีเวลาให้สมัครในบางหลักสูตร กรุณาติดต่อสถาบันที่สนใจหรือเข้าเว็บไซต์ UCAS เพื่อดูหลักสูตรที่กำลังเปิดรับ

ติดตามเรา @StudyUKBritish ใน Twitter, @studyuk_britishcouncil ใน Instagram และ @StudyUK.BritishCouncil ใน Facebook เพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

External links